TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

Başkanın Mesajı

Değerli Üyelerimiz,

26 Nisan 2015 tarihindeki seçimli genel kurulda 2015-2017 dönemi yönetim kuruluna seçilmiş bulunuyoruz. Yüklendiğimiz bu yüce görevin ağırlığını omuzlarımızda hissediyoruz. Sahip olduğumuz deneyim ve birikim, ve daha önemlisi sizlerden aldığımız destekle bu görevi layıkıyla yapmak için çalışacağız.

Derneğimizin bu saygın düzeye gelmesinde kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş geçmiş dönem yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve yöneticilerine en derin şükranlarımızı sunarız.

Gücünü siz değerli üyelerimizden alan derneğimiz ve kurulları, geçmiş dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bilimsel meslek örgütü tüzel kişiliği çerçevesinde sizler için çalışmaya devam edecektir. Gönüllülük esası ile çalışmalarımızı sürdürürken özerkliğimizin korunması, kurumsal hafızamızın korunması, çoğulcu ve katılımcı anlayış, dayanışma ve ekip ruhunun korunması, işlev odaklı yaklaşım ve planlamalar, mesleki ve toplumsal yarar ve bilinçlenme, mesleğimizle ilgili tüm kollarda işgücünün verimli ve etkin kullanılması, kanıta dayalı eğitim aktiviteleri etik değerler çerçevesinde yürütülecek ve görev süremizin bitiminde sorumluluk bir başka yönetim kuruluna yetki devri ile teslim edilecektir.

Bu bağlamda yeni dönem yönetim kurulu olarak bizler, mesleki sorunlarımızın çözümü, üyelerimizin haklarının korunması, kongre, okul, kurs ve eğitim toplantıları düzenlenmesi, çalışma grupları ve yeterlik kurulu faaliyetleri gibi konularda görüşlerimizi ve bu çerçevede yapmayı planladıklarımızın bir özetini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Hastalarımıza hizmet yolunda camiamızın, bu kıymetli camiaya hizmet yolunda yönetim kurulumuzun yolu açık olsun.

Saygılarımızla,

Başkan Prof. Dr. Anıl Ziya Apaydın

TKDCD Yönetim Kurulu adına.