TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

Başkanın Mesajı

Saygıdeğer Hocalarımız ve Derneğimizin Kurumsal Kimliğini Sahiplenen Çok Değerli Meslektaşlarımız,

Derneğimizin, 16. Olağan Genel Kurulu'nu 28 Nisan 2019 tarihinde, Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde demokratik bir ortamda gerçekleştirmiş ve yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarımızı seçmiş bulunmaktayız. Genel Kurulumuza katılan ve bizleri bu şerefli görevlere layık gören tüm üyelerimize gösterdikleri destek, güven ve verdikleri onur için minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Derneğimiz önceki başkanlarının istisnasız olarak Genel Kurulumuza teşrifleri bizler için ayrı bir şeref, onur ve gurur vesilesi olmuştur. Her birini tekrar saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz ve bizlere emanet edilen dernek yönetimini en üst noktada genç meslektaşlarımıza devretmenin birinci önceliğimiz olacağını özellikle ifade etmek istiyoruz.

Her zaman olduğu gibi bu süreçte de bizlere destek ve paydaş olan kardeş derneklerimiz Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ve Fleboloji Derneği Başkan ve Yönetim Kurullarına, mazeretleri nedeniyle katılamasa da telefon ve mesaj ve mail yoluyla destek ve tebriklerini paylaşan üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.

Genel Kurul sürecini mükemmel bir şekilde yöneten Divan Kurulu Başkanı, Dernek Kurucu Üyemiz Rüstem Olga'ya, divan kurulu üyeleri Uğur Kısa ve Adem Diken'e Yönetim Kurulumuz adına teşekkürü bir borç biliriz.

1988 yılında Onursal Başkanımız Sayın Prof. Dr. Aydın Aytaç, Prof Dr Cemil Barlas ve Op. Dr. Kemal Beyazıt ve 11 kıymetli hocamız önderliğinde kurulan derneğimizi 30 yılı aşkın bir sürede görev alan 10 Başkanımız ve Yönetim Kurulları, siz değerli üyelerimizin de büyük katkısı ile, etik ve bilimsel değerlerden ayrılmadan büyük özveri ve emeklerle bugünlere taşımışlardır. Kendilerine bir dernek üyesi olarak ayrıca minnet ve şükranlarımızı arz ederiz. Bugün çıtanın çok yükseldiğinin ve taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Bizlerde çağdaş ve bağımsız Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmadan yalnızca toplumumuz yararına çıtayı daha da yükseltmenin ve sizlerin güvenine layık olmanın hedefi içerisinde olacağız. Bayrağı aldığımız gibi tertemiz bizden sonraki arkadaşlarımıza devretmenin sözünü veriyoruz.

 

Değerli üyelerimiz,

Dernek Yönetim Kurulu olarak ilk toplantımızı aynı gün gerçekleştirdik ve görev dağılımımızı yaparak hiç ara vermeden hizmete devam etmeyi ve projelerimizi hızla hayata geçirmeyi planladık.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği,  bağımsız, bilimsel ve etik değerleri şiar edinmiş, yalnızca toplum yararına hareket eden felsefesi ile kamu kurumları ve yöneticileri nezdinde her konuda ülkemizin en etkili ve kabul gören mesleki sivil toplum örgütüdür. Bu bağlamda yeni dönemde de SUT geri ödemeleri, işlem puanları, malzeme fiyatları ve mesleki haklarımızın iyileştirilmesi başta olmak üzere tüm mesleki sorunlarımızın her mevkide dile getirilmesi ve çözüme ulaştırmanın yoğun çabası içerisinde olacağız. Performans sisteminin sil baştan adaletli bir şekilde yeniden yapılandırılması yönündeki çabalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir.

Yeni dönemde yapılacak bölgesel toplantıların bugüne kadar daha nadir gidebildiğimiz Doğu ve Güneydoğu illerimizde ve Çalışma Gruplarımızın önderliğinde organize edilmesi, kardeş derneklerimiz Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ve Fleboloji Derneği yanında, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Göğüs Kalp Damar Anestezi Derneği, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dernekleri ile ortak konularımızla ilgili toplantı ve kılavuzlar hazırlama çabası içerisinde olacağız. Ayrıca ortak kümelerde kesiştiğimiz Nöroloji, Kadın Doğum Hastalıkları, Aile Hekimliği branşları ile bölgesel ortak toplantılar planlayıp interdisipliner yaklaşıma ve hastalarımızın en hızlı şekilde en doğru tedaviye ulaşmaları için ortak akıl üretmeye önem vereceğiz. EACTS, ISMICS, STS, AATS, ISHLT, ESVS, EVC gibi uluslararası derneklerle iş birliğimiz ve eşgüdüm içinde çalışma prensiplerimizin yoğun olarak sürdürüleceğini belirtmek isteriz.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz genç meslektaşlarımızın deneyimlerini artırmak amacıyla burs ve toplantılara katılımları konusunda önceki dönemleri aratmayacağız ve onların derneğimize aidiyetlerini artırma gayreti içerisinde olacağız.

Yeterlik Kurulu yeni başkanımız Prof. Dr. Yüksel Atay önderliğinde yeterlik sınavlarına, merkezlerimizin değerlendirmelerine ve artık gelenekselleşen TKDCD okulumuzu geliştirerek gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Gerek vaka sayısı ya da çeşitliliği gerekse uygun alt yapı ortamları olmaması sebebi ile istedikleri düzeyde bilimsel araştırma faaliyetleri içinde olamayan üyelerimizi öncelemek kaydıyla, çok merkezli prospektif gözlemsel çalışmalar serisi başlatarak önemli araştırma makalelerinin ortaya çıkmasına koşulsuz katkı sağlayacağız.

Halkı bilgilendirme ve farkındalık projelerimiz için başladığımız faaliyetlere daha yoğun ve daha geniş bir ekip ile devam etmekte kararlıyız. Hedefimizin bu 2 yılın sonunda sağlık konusunda halkı bilgilendirmek hedefinde en dinamik meslek grubu olabilmektir.

Gerek bilimsel toplantılarımızda gerekse diğer aktivitelerimizde görev paylaşımını daha da yaygınlaştırmaya, mümkün olduğunca çok sayıda üyemizin faaliyetlerimizde aktif rol alması konusunda hassasiyetimizi artıracağız.

Değerli üyelerimiz,

İnanıyoruz ki, bilim ve akıl yolunda ancak "Birlikte Güçlüyüz".

Destekleriniz en önemli motivasyon kaynağımız, önerileriniz en önemli yol göstericimiz olacaktır.

Etik ve bilimsel değerler çerçevesinde, kurumsal hafızamızı koruyarak, vefayla, şeffaflıkla, çağdaşlıkla, çoğulcu ekip anlayışı ile ülkemize ve meslektaşlarımıza hizmete devam etmek üzere,

Tüm üyelerimize en içten saygılarımızı sunarız.

 

Mehmet Ali Özatik

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı

(2019-2021) TKDCD Yönetim Kurulu adına