TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

1989-1991 TKDCD Yönetim Kurulu

12/03/1989 ? Olağan Genel Kurul

 

Yönetim Kurulu Başkanı : Cemil Barlas
Başkan Yardımcısı : Ulu Sungu
Genel Sekreter : Besim Yiğiter
Sayman : Ergin Eren
Üye : Mürşit Koryak
Üye : Orhan Taşçı
Üye : Rüstem Olga
Üye : Enver Dayıoğlu
Üye : Özge Sezerman