TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

1991-1993 TKDCD Yönetim Kurulu

 

12/03/1991 ? Olağan Genel Kurul

Yönetim Kurulu Başkanı : Aydın Ataç
Başkan Yardımcısı : Yılmaz Karaözbek
Genel Sekreter : Enver Dayıoğlu
Veznedar : Tayyar Sarıoğlu
Sayman : Ergin Eren
Üye : Murşit Koryak
Üye : Cemil Barlas