TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

1993-1995 TKDCD Yönetim Kurulu

 

09/03/1993 ? Olağan Genel Kurul

Yönetim Kurulu Başkanı : Cemil Barlas
Başkan Yardımcısı : Çetim Gürler
Genel Sekreter : Enver Dayıoğlu
Veznedar : Tayyar Sarıoğlu
Sayman : Ergin Eren
Üye : Aydın Aytaç
Üye : Murşit Koryak