TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

1995-1997 TKDCD Yönetim Kurulu

31/03/1995 ? Olağan Genel Kurul

 

Yönetim Kurulu Başkanı : Aydın Ataç
Başkan Yardımcısı : Rüstem Olga
Genel Sekreter : Atıf Akçevin
Veznedar : Halil Türkoğlu
Sayman : Ergin Eren
Üye : Tayyar Sarıooğlu
Üye : Öztekin Oto