TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

1997-1999 TKDCD Yönetim Kurulu

30/03/1997 ? Olağan Genel Kurul

 

Yönetim Kurulu Başkanı : Ergin Eren
Başkan Yardımcısı : Öztekin Oto
Genel Sekreter : Enver Dayıoğlu
Veznedar : Serap Aykut Aka
Sayman : Sabri Dağsalı
Üye : Atıf Akçevin
Üye : Ilgaz Doğusoy