TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

1999-2001 TKDCD Yönetim Kurulu

 

 21/03/1999 ? Olağan Genel Kurul

Yönetim Kurulu Başkanı : Ergin Eren
Başkan Yardımcısı : Enver Dayıoğlu
Genel Sekreter : Atıf Akçevin
Veznedar : Serap Aykut Aka
Sayman : Sabri Dağsalı
Üye : Ali Gürbüz
Üye : Öztekin Oto
Üye : Ilgaz Doğusoy
Üye : Cem Alhan