TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

2001-2003 TKDCD Yönetim Kurulu

31/03/2001 ? Olağan Genel Kurul

 

Yönetim Kurulu Başkanı : Cevat Yakut
Başkan Yardımcısı : Ömer Işık
Genel Sekreter : Serap Aykut Aka
Veznedar : Murat Demirtaş
Sayman : Gökhan İpek
Üye : Atıf Akçevin
Üye : Enver Dayıoğlu
Üye : Erol Şener
Üye : Cem Alhan