TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

2003-2005 TKDCD Yönetim Kurulu

23/03/2003 ? Olağan Genel Kurul

 

Yönetim Kurulu Başkanı : Cevat Yakut
Başkan Yardımcısı : Ömer Işık
Genel Sekreter : Serap Aykut Aka
Veznedar : Murat Demirtaş
Sayman : Gökhan İpek
Üye : Ali Gürbüz
Üye : Suat Buket
Üye : Cem Alhan