TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

2007-2009 TKDCD Yönetim Kurulu

31/03/2007 ? Olağan Genel Kurul

 

Yönetim Kurulu Başkanı : İsa Durmaz
Başkan Yardımcısı : Erol Şener
Genel Sekreter : Serap Aykut Aka
Veznedar : Fuat Bilgen
Sayman : Cem Alhan
Üye : Atıf Akçevin
Üye : Ali Gürbüz
Üye : Ahmet Rüçhan Akar
Üye : Sertaç Çiçek