TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

2009-2011 TKDCD Yönetim Kurulu

28/03/2009 ? Olağan Genel Kurul

 

Yönetim Kurulu Başkanı : Serap Aykut Aka
Başkan Yardımcısı : Ali Gürbüz
Genel Sekreter : Erol Şener
Veznedar : Cem Alhan
Sayman : Mehmet Ali Özatik
Üye : Ahmet Rüçhan Akar
Üye : Anıl Apaydın
Üye : Sertaç Çiçek
Üye : Hasan Sunar