TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

2. Kanıta Dayalı Tıp Sempozyumu ve 4. Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu