TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

Yönergeler

Toplantı Düzenlenmesi, Desteklenmesi ve Sağlık Sektörü Firmalarıyla İlişkiler Yönergesi

Değerli Üyelerimiz,

Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve yürürlüğe konan " Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Toplantı Düzenlenmesi, Desteklenmesi ve Sağlık Sektörü Firmalarıyla İlişkiler Yönergesi" toplantılarda görev alacak üyelerimizle ilgili konular açısından önem arz etmektedir. Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

TKDCD Yönetim Kurulu

Yönerge

Çıkar Çatışması Beyanı (Beyan bilgisi için lütfen tıklayınız)


 Yazılı, Görsel ve Sosyal Medya Yönergesi

Hayatın her alanında olduğu gibi yazılı ve görsel medyada sağlıkla ilgili bir çok yayın yapılmakta olduğunu ve bu yayınların içeriğinde  bazen etik ve bilimsellik dışı hatta yanıltıcı, yanlış yönlendirici bilgilerin olduğunu görmekteyiz.

Bu nedenle, kendi mesleğimizle ilgili olan konularda daha doğru sosyal ve görsel medya paylaşımlarının yapılabilmesi adına yol gösterici bir “Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yazılı, Görsel ve Sosyal Medya Yönergesi” hazırlanmıştır.

Bu yönergenin hazırlanmasında büyük emeği geçen Dr. Anıl Apaydın, Dr. Şenol Yavuz,  Dr. Sami Gürkahraman, Dr. Vedat Bakuy’a camiamız adına teşekkür ederiz.

Bu yönergenin üyelerimizin yazılı, görsel ve sosyal medyada yapacakları mesleki paylaşımlar için çok yararlı tavsiyeler içerdiğini ve faydalanıldığı takdirde bilim ve mesleki etik açısından her birimize ve toplumumuza katkısı  olacağına inanıyoruz.

Paylaşımlarınızdan önce dikkate almanız ricası ve dileği ile

Saygılarımızla

Prof.Dr.Mehmet Ali Özatik

TKDCD Başkanı

TKDCD Yazılı, Görsel ve Sosyal Medya Yönergesi