TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

CERRAHİDE ETİK VE HUKUK SEMPOZYUMU

Değerli üyelerimiz, 

?Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği?nden 5 Kasım 2015 tarihinde düzenlenecek ?5.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi? programı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımızla.

5.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi programı

TKDCD