TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

II. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi - İzmir 8-11 Ekim