TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

AF Tedavisinde Cerrahi Kriyoablasyon Terapisi Toplantısı