TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergimiz İle İlgili Bilgilendirme

Ana Sayfa > Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergimiz İle İlgili Bilgilendirme

Değerli Üyelerimiz ve Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisinin Değerli Okuyucuları,

Yıllık olarak alınan atıf sayıları bir derginin bilimsel içerik yönünden kalitesinin en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. SCI-E kapsamında indekslenmekte olan Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergimizin yıllık atıf sayılarının artırılması için farklı yabancı önemli indekslere de başvurular yapılmıştır (Pubmed, Pubmed Central gibi). Bilindiği gibi Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi yayın dili halen Türkçe ve İngilizce’dir.

Ulusal tecrübelerimizin, uluslararası platformlarda kendi dergimiz aracılığı duyurulması çalışmalarımız yoğun olarak sürmektedir. Tüm dünyada tıp dili olarak İngilizce’nin ön plana geçtiği günümüzde Fransızca ve Almanca’nın bile sınırlı olarak kullanılabildiğini gözlemekteyiz. Diğer yandan dergimize gelen çalışmaların çoğunluğu İngilizce yazılardır. Ekim 2017’de yayınlanan dergimizin son sayısında 19 makale, 7 olgu sunumu yer almaktadır. Bu 19 makalenin 15 tanesi (%78.9) İngilizce, sadece 4 tanesi (%21.1) Türkçe yazılmıştır. Olgu sunumlarının tümü (%100) İngilizce yazılardır. Dergimizin atıf sayısını belirleyen ana makaleleri değerlendirdiğimizde İngilizce yayınlamış olduğumuz makalelerin atıf sayısının Türkçe yazılmış çalışmalara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Dergimizin uluslararası okunabilirliğinin artırılması, dergiye yapılan atıf sayısının artırılması, derginin önemli indekslere dahil edilebilmesinin kolaylaştırılması amacıyla Editörler Kurulumuz ve TKDCD Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda dergimizde çıkan makaleler Ocak 2018’den itibaren İngilizce olarak basılacaktır. İsteyen yazarlar için elektronik formatta İngilizce makaleye ek olarak makalenin Türkçesi de dijital ortamda dergi web sayfasında yayınlanacaktır. Bu kararı almamızdaki temel faktör, sınırlarımızın dışına çıkmak, yılda 70 bin açık kalp cerrahisi yapan değerli bir cerrahi topluluğun tecrübelerini başka ülkelerin dergilerinde değil de kendi derneğinin dergisinde uluslararası platformla paylaşabilmesini sağlamaktır. Umuyoruz ki, hedefe ulaşıldığında hem dergimiz hem de yazarlarımızın bilimsel etki değeri (impact faktör) artacak, üyelerimizin H değeri gibi kriterlerde akademik yükselmesine destek olunacaktır. Türkçemizin bilimsel alanda kullanılmasının yaygınlaştırılması, kuşkusuz ki hepimizin görevidir ve bu görevi dernek olarak her türlü bilimsel faaliyetimizde desteklemekten geri kalmayacağımız aşikardır.

Dergimizin bilimsel alandaki yerinin sağlamlaştırılması için atılan bu adıma tüm meslektaşlarımızın desteğini esirgemeyeceğini umuyoruz.

Saygılarımızla,

TKDCD Başkanı Baş Editör
Ahmet Rüçhan Akar Suat Nail Ömeroğlu