TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

Destek Verdiğimiz Toplantı ve Kongreler

30 - 31 Mayıs 2015

Radisson Bule Hotel ,İstanbul

23 Mayıs 2015

Mitannia Regency Hotel , Diyarbakır

4 Nisan 2015

Anemon Otel, Denizli

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Venöz Günleri

17 Nisan 2015

Anemon Otel, Ordu

Derin Ven Trombozu ve Pulmoner

Tromboemboli Tedavi Stratejileri Toplantısı

27 Şubat 2015

İstanbul Amerikan Hastanesi

VI. Geleneksel Kalp Kapak Hastalıklarında

Girişimsel Tedavide Yenilikler Toplantısı

24 Ocak 2015

Bursa

Venöz Günleri

 

6-10 Eylül 2014

Geneva, Switzerland,

24th Annual World Congress of the

WSCTS

 

11-13 Nisan 2014

Moscow, Russian Federation

Cardiovascular Academy XVII Peripheral Arterial

Disease Update 2014

Turkish - Romania Venou
Meetingcoorganized By
Turkish Socıety Of
Cardiovascularsurgery And
Romanian Society Of Phlebology
12-14 Semptember 2014,
Bucharest - Romania

03-06 Nisan 2014, İstanbul

ACVTS 2014,

22nd Annual Meeting of the

Asian Society for Cardiovascular and

Thoracic Surgery,

24th Annual World Congress of the WSTCS
6-10 Semptember 2014
Geneva/Switzerland

16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler
Cerrahi Kongresi &
14. Asya
Vasküler Cerrahi Kongresi

26-29 Ekim 2013, İstanbul

Türkiye II. Çocuk Kalp Sağlığı Platformu,
14 Aralık 2013,
İstanbul

Endoskopik Damar Çıkarma Kursu
13 Aralık 2013
Marmara Üniversitesi
Eğitim Araştırma Hastanesi

6. Fleboloji Kongresi
13-15 Ocak 2012, İstanbul

15. Ulusal Vasküler
Cerrahi Kongresi
27-30 Ekim 2011, Antalya

14. Ulusal Vasküler
Cerrahi Kongresi
15-19 Mayıs 2009, Bodrum

3rd International Congress
"Baku Heart Days"
Azerbaijan Society for
15-19 Mayıs 2013
Bakü, Azerbeycan

20th Congress of the
International Society for
Rotary Blood Pumps
(ISRBP)
20-22 Eylül 2012, İstanbul

2nd International Congress
“Baku Heart Days”
Azerbaijan Society for
Cardiovascular Surgery
11-15 Mayıs 2011
Bakü, Azerbeycan

a

1st International Congress
"Baku Heart Days"
Azerbaijan Society for
9-11 Mayıs 2009
Bakü, Azerbeycan