TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

Çok Merkezli Klinik Çalışmalar

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği olarak Çok Merkezli Klinik Çalışmaların hazırlık süreçleri devam etmektedir. Bu amaçla hazırlanan tkdcd-network.com isimli web sayfamız klinik çalışmalar için alt yapı oluşturacak şekilde aktif hale gelmiştir.  Kan yönetimi konulu çalışmamız başlamıştır. Pandemi nedeni ile biraz gecikmeli olarak Eylül ayında başlayacak çalışmalarımız da şu şekildedir.

  1. Akut Kardiyojenik Şokta ECMO kullanımı
    Akut kardiyojenik şokta ECMO kullanımında hastanın demografik ve klinik parametreleri ile ECMO zamanlaması, kanülasyon yöntemi ve takip parametreleri ile klinik sonuçlar arasındaki ilişkinin tespiti (Çalışma Koordinatörü: Dr. Çağatay Engin, Dr. Fatih Aşgün)
  2. Aort Diseksiyonunda Cerrahi
    Asendan ve torakal aort diseksiyonlarında demografik, preoperatif, peroperatif ve postoperatif klinik parametreler ve cerrahi tekniğin klinik sonuçlar ile ilişkisinin tespiti (Çalışma Koordinatörü: Dr. Deniz Göksedef)
  3. Periferik Arter Hastalığında Medikal Tedavi
    Rutherford Sınıf 1‐6 Periferik Arter Hastalarında medikal tedavi (ASA, silostazol, ilioprost, klopidogrel, rivaroksaban, vb) alan hastalarda yaşam tarzı değişiklikleri, tedaviye uyum, yaşam kalitesi ve klinik başarının değerlendirilmesi (Çalışma Koordinatörü: Dr. Şahin Bozok)