TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

Pazar Söyleşileri-Covid 19 Pandemisinde Artan Venöz Tromboembolik Olaylar ve İlişkili yüksek Mortalite