TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

TKDCD-Pazar Söyleşileri - Venöz Tromboembolide Antigoagülan Tedavi : Bu Bir Güven İşidir 7.2.2021