TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

Kardiyovasküler Cerrahide Travma Yönetimi 6.2.2021