TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

Venöz Tromboemboli Tedavisinde Kılavuzlardan Pratiğe Rivaroksaban 21 Şubat 2021