TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

Genel Kurul Duyurusu

Güncellenen Pandemi Kuralları’na göre İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 30.03.2021 tarih ve 25 No’lu kararı ile sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 02.03.2021 tarih ve 14 No’lu karar ile belirlenen (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine karar verilmiştir. İlimizde dernekler, belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kalan gün ve saatlerde genel kurullarını yapabileceklerdir.

Bu sebeple Derneğimizin Olağan 16. Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 11:00’de, Sheraton Ataşehir Oteli’nde – İstanbul adresinde, o gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2021 Cuma günü aynı saat ve aynı yer ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem ve genel kurul esasları ile bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Saygılarımızla,


Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
Yönetim Kurulu


GÜNDEM

 • Açılış ve Yoklama
 • Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
 • İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu     
 • Raporunun Okunması ve Müzakeresi
 • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
 • Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması
 • Organ Seçimleri (Başkanlık, Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu (6 asil, 5 yedek) Denetleme Kurulu (3 asil, 3 yedek) seçimi (Gizli Oyla)
 • Dilekler ve Temenniler
 • Kapanış

Yönetim Kurulu Seçim Esasları

 • Tüzüğümüz 14. Maddesi uyarınca Başkanlık, Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylık başvurusu ve seçimleri ayrı ayrı yapılacaktır.
 •  Adaylık başvuruları, Genel Kurulun yapılacağı toplantının başlamasına en geç on beş gün kalana kadar dernek genel sekreterliğine yazılı olarak yapılmak zorundadır.
 • Bu doğrultuda Başkanlık, Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı için başvurmak isteyenlerin, adaylık başvurularını, en geç 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 17.00’ye kadar Dernek merkezimize yazılı olarak bildirmiş olmaları gerekmektedir.
 • Tüzüğümüz gereği Genel Kurul’da dernek asil üyeleri oy kullanabilmektedir. Halen asil üye listesinde yer almayan ancak Kalp damar cerrahisi uzmanlık eğitimini tamamlamış ve uzmanlığı almış aday üyelerin Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, uzman olduklarına dair bir belgeyi derneğimize ulaştırmaları ve aday üyelikten asil üyeliğe geçme işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Genel Kurulumuz Pandemi kuralları gereği aynı anda 300 kişi bir salonda olmayacak şekilde ve salon girişinde HES kodu kontrolü yapılarak gerçekleştirilecektir. 

Saygılarımızla

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği