TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

TKDCD Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyemiz,

Derneğimizin Olağan 17. Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 13:00’da, The Marmara Taksim Oteli – İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile çoğunluk aranmaksızın gerçekleşecektir.

Tüzüğümüz esaslarına göre adaylık başvuruları tamamlanmıştır. Buna göre 17. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulundaki görevlere adaylar şu şekildedir.


Başkan Adayı: Ahmet Kürşat Bozkurt
Başkan Yardımcısı Adayı: Levent Yılık
Genel Sekreter Adayı: Murat Sargın
Yönetim Kurulu Üye Adayları (Alfabetik Sıra ile): 

Serkan Durdu

Çağatay Engin

Muhammet Onur Hanedan

Bahadır İnan

Mehmet Kızılay

Alper Sami Kunt

Suat Nail Ömeroğlu

Umut Serhat Sanrı

Cahit Sarıcaoğlu

Şahin Şenay

Şenol Yavuz


Gündem ve genel kurul esasları ile bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

  • Açılış ve Yoklama
  • Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
  • İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu     
  • Raporunun Okunması ve Müzakeresi
  • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
  • Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması
  • Organ Seçimleri (Başkanlık, Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu (6 asil, 5 yedek) Denetleme Kurulu (3 asil, 3 yedek) seçimi (Gizli Oyla)
  • Dilekler ve Temenniler
  • Kapanış

Tüzüğümüz gereği Genel Kurul’da dernek asil üyeleri oy kullanabilmektedir. Halen asil üye listesinde yer almayan ancak Kalp damar cerrahisi uzmanlık eğitimini tamamlamış ve uzmanlığı almış aday üyelerin Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, uzman olduklarına dair bir belgeyi derneğimize ulaştırmaları ve aday üyelikten asil üyeliğe geçme işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Genel Kurulumuz Pandemi kuralları gereği aynı anda 300 kişi bir salonda olmayacak şekilde ve salon girişinde HES kodu kontrolü yapılarak gerçekleştirilecektir. 

Saygılarımızla

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği