TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

TKDCD Bilim Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları 2018


Değerli Üyemiz,

İster Doktor ister Perfüzyonist, ister Hemşire olalım, hayatımızın önemli bir parçası olan Kalp ve Damar Cerrahisi alanında bazen her birimizin yepyeni bir tasarım ya da modeli ürün ya da cihaza dönüştürme fikri olur. Ama hemen hemen her zaman o fikrin ürüne dönüşmesi gerçekleşmez ve unutulur gider.

Mesleğimizin Bilim ve Eğitim Kuruluşu olan Derneğimiz üyelerinin yeni fikirleri önemsemektedir. Yeni fikirler yaratıcı bir beyinden çıkar, ama, yeni fikirleri yönetmek, geliştirmek, gerçekleşmesi için imkanları hazırlamak bir ekip işidir.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği olarak, değerli fikirlerinizin unutulmasını değil, daha da geliştirilip, somut bir gerçeğe dönüşmesine fırsat yaratmak istiyoruz. Yeni fikrinizi güvenle paylaşabileceğiniz ve size o fikri geliştirmek ve gerçeğe dönüştürmek için yardım edecek, sizin fikrinize dair mülkiyet haklarınızı da en iyi şekilde koruyacak bir sistem geliştirmeyi derneğimizin bir vazifesi olarak görüyoruz.

Bu nedenle Yönetim Kurulumuz "TKDCD Bilim Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları" adı altında bir yarışma düzenlemeye karar verdi.

Bu yarışmada başkalarıyla değil, kendi fikrinizi geliştirmek için yarışacaksınız.

Fikir ve buluşlarınızın, Fikri Mülkiyet Hukuku Mevzuatı (Patent Mevzuatı, PatKHK v.s.) ile hukuksal koruma altında olduğunu belirtiriz.

Başvurunuz yarışma tarihinden önce duyurulacak jüri tarafından ilgili kategorilere göre sınıflandırılacak ve ilan edilecek yarışma tarihinde fikrinizi kalp damar cerrahları, yerli ve yabancı sağlık sektörü temsilcileri, Tübitak, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşan jüriye sunacaksınız.

Bu başkalarıyla yarıştığınız bir yarışma olmayacak. Fikriniz kendiyle yarışacak. Jürinin soruları, değerlendirmeleri sonrası fikrinizle ilgilenen desteklenmeye değer bulan sanayi veya sağlık sektörü temsilcileri, Tübitak ya da Derneğimiz, fikrinizi nasıl ve ne koşullarda destekleyebileceğini sizinle tartışacak. Son kararı veren yani esas jüri yine siz olacaksınız. Kararı siz vereceksiniz.

Biz dernek olarak, fikrinizi gerçeğe dönüştürmeniz için imkanları sağlamayı hedefliyoruz.

Gerisi fikrinize kalmış olsun istiyoruz.

Fikrinize güvenin, geleceğin yeni ürünlerinden biri sizin patentinizde olsun.

TKDCD Bilim Teknoloji ve İnovasyon Buluşmalarında görüşmek dileği ile,

Prof.Dr. A. Rüçhan Akar
TKDCD BaşkanıYARIŞMA KOŞULLARI:

1- TKDCD Bilim Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları yarışmasına katılacak fikir kalp ve damar cerrahisi branşı ile ilgili olmaldır.

2- Bu fikir daha önce tamamen ya da kısmen ürüne dönüşmemiş, yeni bir fikir olmalıdır.

3- Teşhis ya da tedavi, cerrahi, bakım hizmetleri, perfüzyon ya da yazılımlar ile ilgili olabilir.

4- Fikir, yarışma fikir yükleme modülüne video olarak yüklenmelidir.

5- Video toplamda en fazla 3 dakikayı aşmayacak şekilde kaydedilmelidir.

6- Video sunumunda fikri doğuran ihtiyaç/gereklilik, fikrin amacı, kullanım alanı ve gerçekleştiğinde beklenen yaygın etki kısaca anlatılmalıdır.

7- Video sunumda fikri ürüne dönüştürecek teknik detaylara girilmemelidir.

8- Fikir sahibi halihazırda fikrini ürüne dönüştürdüyse, prototip ürünü gösterebilir. Henüz prototip ürüne dönüşmemiş ise istediği takdirde taslak bir çizim gösterebilir.

9- Fikir sahibi ekteki Mülkiyet/Patent Hakları Sözleşmesini (yarışma şartnamesini) okumalı ve yarışmaya katılmak için bu sözleşmeyi (şartnameyi) onaylamalıdır.