TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

2005-2007 TKDCD Yönetim Kurulu

13/03/2005 ? Olağan Genel Kurul

 

Yönetim Kurulu Başkanı : İsa Durmaz
Başkan Yardımcısı : Atıf Akçevin
Genel Sekreter : Serap Aykut Aka
Veznedar : Fuat Bilgen
Sayman : Gökhan İpek
Üye : Ömer Işık
Üye : Ali Gürbüz
Üye : Erol Şener
Üye : Serdar Ener