TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

2011-2013 TKDCD Yönetim Kurulu

24/04/2011 ?Olağan Genel Kurul

 

Yönetim Kurulu Başkanı : Erol Şener
Başkan Yardımcısı : Sertaç Çiçek
Genel Sekreter : Ali Gürbüz
Veznedar : Hasan Sunar
Sayman : Murat Sargın
Üye : Ahmet Rüçhan Akar
Üye : Anıl Apaydın
Üye : Serdar Günaydın
Üye : Mehmet Ali Özatik