Sayın Meslektaşlarımız,

Yönetim kurulu olarak sizlerle paylaştığımız 2015-2017 dönemi temel programında yer alan ?Özel hastaneler komisyonu? oluşturulmuştur. Bu komisyon özel sektörde çalışan üyelerimizin sorunlarının ve olası çözüm önerilerinin saptanmasından sorumlu olacaktır. Bu amaçla iletişim için ?S'ÖZEL FORUM? adlı sosyal paylaşım grubu kurulması planlanmıştır.

Komisyonumuzun moderatörlüğünde olacak bu forumda dile getirilecek görüşler, sorunlar ve öneriler, yönetim kurulunun ilgili konularda gerekli kararları almasında yol gösterici olacağı gibi, derneğimiz aracılığıyla gerekli kişi ve kurumlara iletilecektir. İletiler ve geri dönüşler yine bu forumda sizlerle paylaşılacaktır.

Bu forumun en etkin şekilde kullanılması kişisel problemlerden ziyade, özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımızın genelini ilgilendiren sorunların ve yapıcı çözüm önerilerinin uygun bir üslupta paylaşılması ile mümkün olacaktır. Örgütlü olmanın diğer kurumlar önünde kendimizi ifade edip dinletebilmenin tek yolu olduğu yadsınamaz. Sivil toplum örgütleri içinde entellektüel seviyesi yüksek olan camiamızın, kendi haklarını ararken ortaya koyacağı katılımcılık yaptırım gücünü arttıracaktır.

Saygılarımızla

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu

Özel Hastaneler Komisyonu:

Mehmet Ali Özatik

Cem Alhan

Fikri Yapıcı

Barış Çaynak

Barış Durukan

Uğur Kaya