Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'mizin temel hedeflerinden birisi de ülkemizdeki kalp damar cerrahlarının eğitimlerine ve bilimsel çalışmalarına destek olarak mesleğimizdeki verimliliği en üst düzeye çıkarmaktır. 1988 yılında kurulan derneğimiz, bugün erişmiş olduğu noktada, hedef ve hizmet amaçları doğrultusunda üyelerine mesleki eğitim vererek ve bilimsel araştırma çalışmalarını destekleyerek de hizmet sunabilecek güce ulaşmıştır. Derneğimizin üyelerinden gelen destekle kazandığı gücü olanakları dâhilinde yine üyelerine bilimsel destek olarak yönlendirmesi en doğal sonuçtur. Bu amaçla TKDCD Yönetim Kurulu tarafından ülkemizdeki Kalp damar cerrahisi eğitim standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmak için aşağıda detaylarını göreceğiniz ?Bilimsel Destek Programı? hazırlanmıştır. Bu programdaki burs ve desteklerdeki temel nokta verilen desteğin bilimsel amaçlara yönelik olmasıdır. Detaylarını göreceğiniz gibi her başvuru bilimsel kurullar tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan destek, bilimsel faaliyet için destek sağlanacaktır. Burslar ve destekler, uzmanlık öğrencileri ve uzmanlar için bilimsel toplantı katılımı ve araştırma bursları, kısa ve uzun dönem yurtdışında çalışma bursu şeklinde çeşitlendirilmiştir. Tüm burslar için başvurular 12 Nisan 2009 tarihinden itibaren dernek sekreterliğimize direkt olarak yapılabilmektedir. Uluslararası burs başvuruları bir üyemiz için, 3 yıl içinde bir defa verilmek üzere sınırlandırılmıştır. Sizlerle el ele misyonumuza uygun nice başarıları ve hedefleri yakalamak amacı ile çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu 

 

 


 

Bursiyerlerimizin Yurt Dışı Deneyimleri

Bursiyerlerimizin yurt dışı deneyimleri ile ilgili raporları görüntülemek için lütfen tıklayınız.

 


 

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Destek ve Burslar

 

TKDCD Burs No: 101  
Uzmanlık Öğrencileri Uluslararası Toplantılara Katılma Desteği

Her uzmanlık öğrencisi uzmanlık öğrenciliği süresince en fazla 2 (iki) kez uluslararası bilimsel toplantı katılım bursu alabilir.

Ön koşul başvuru sahibinin bu kongrelerde sunum için sözlü bildirisinin kabul edilmiş olması ve bu bildiriyi sunacak araştırmacı olmasıdır. 

Bilimsel destek bursu kayıt ve konaklama (kongre süresi+1 gün) ile (bu bedel 1000 Euro?yu aşmamalıdır) sınırlıdır.

Katılım desteği verilecek toplantılar, EACTS, AATS, STS, ESVS, ISMICS ve ISHLT sempozyumları ile sınırlıdır.


Başvuru koşulları:

 1. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.
 2. Çalıştığı kurumda sorumlu öğretim üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı.
 3. TKDCD üyesi olmak ve gereklerini yerine getirmiş olmak.
 4. Başvuru dilekçesi (başvurulan kongre için başka bir kaynaktan destek alınıp alınmadığı dilekçede belirtilmelidir).
 5. Kabul edilmiş sözlü bildirinin kabul edildiğini belgeleyen doküman.
 6. Dil (İngilizce) yeterlilik puanını gösteren belge.
 7. TKDCD Okuluna katılmış ve yazılı sınava girmiş olmak

Kongre sonrası katılım sertifikasının ibra edilmesi gereklidir.

 

TKDCD Burs No: 102  
Uzmanlık Öğrencileri Ulusal Dernek Toplantılarına Katılma Desteği

TKDCD, UVECD ve Fleboloji Derneği ulusal kongrelerine katılmak isteyen uzmanlık öğrencilerine yönelik her kongre için kısıtlı sayıda kongre kayıt ve konaklama bursu verilecektir.

Uzmanlık öğrencileri Ulusal Kongre bursunu bir defadan fazla almak için TKDCD Okuluna katılmış ve yazılı sınava girmiş olmalıdırlar.

Başvuru sahibi, çalıştığı kurumda Sorumlu öğretim üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin aldığı ve gerektiğinde ibra edeceğini kabul etmiş sayılır.

Bunların dışındaki ulusal kongreler için ek burs verilmeyecektir.

Ulusal kongre olmayan diğer tüm TKDCD ve UVECD ve Fleboloji Derneği toplantılarına katılmak isteyen uzmanlık öğrencilerine toplantı kaydı ve konaklama için gerekli destek kararı TKDCD Yönetim Kurulunca verilecektir.

 

TKDCD Burs No: 103  
Uzmanlık Öğrencileri TKDCD Okulu Bursu

Her uzmanlık öğrencisi uzmanlık öğrenciliği süresince TKDCD okulları için idari amirleri izin verdiği sürece toplantı katılım bursu başvurusu yapabilir.

Başvuru koşulları:

 1. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge,
 2. Çalıştığı kurumda Sorumlu Öğretim Üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı,Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı,
 3. TKDCD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak.

 

TKDCD Burs No: 104  
Uzmanlık Öğrencileri Tez Çalışması Bilimsel Destek Bursu

Tez çalışmasını deneysel ya da klinik çalışma olarak düzenleyen uzmanlık öğrencilerine bilimsel destek verilebilecektir. Destek onayı için tez çalışması ile ilgili dosya bilimsel destek kurulu tarafından değerlendirilecektir. Destek miktarı en fazla 5.000 TL ile sınırlıdır.

Başvuru Koşulları:

 1. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.
 2. Çalıştığı kurumda sorumlu Öğretim Üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı
 3. TKDCD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak.
 4. Özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarını içeren yazı (3 sayfayı geçmemek koşuluyla).
 5. Tez çalışması ile ilgili etik kurul onayı.
 6. Tez çalışmasının içeriği ile ilgili dosya.
 7. İstenen destek miktarı ve masraf kalemlerini gösterir rapor ve proforma faturalar.
 8. TKDCD Okuluna katılmış ve yazılı sınava girmiş olmak
 9. Bağlı olduğu üniversitenin BAP fonuna başvurmuş ve başvurusu kabul edilmemiş olmak

 

TKDCD Burs No:105  
Uzmanlık Öğrencileri için EACTS Kurs ve Toplantılarına Katılma Bursu

EACTS kursları için her dönem belli sayıda uzmanlık öğrencisine katılım bursu verilmesine devam edilmektedir. Bir kişi uzmanlık eğitimi boyunca en fazla 2 kez 
başvurabilir.

Başvuru koşulları:

 1. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.
 2. Çalıştığı kurumda Sorumlu Öğretim Üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı.
 3. TKDCD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak.
 4. Özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarını içeren yazı (3 sayfayı geçmemek koşuluyla).
 5. Başvuru dilekçesi (başvurulan kongre için başka bir kaynaktan destek alınıp alınmadığı ve daha önce EACTS kursuna katılım durumunu dilekçede belirtilmelidir).
 6. Dil (İngilizce) yeterlilik puanını gösteren belge. Burs ödemesi 1000 Euro ile sınırlıdır.
 7. TKDCD Okuluna katılmış ve yazılı sınava girmiş olmak

 


TKDCD Burs No: 201

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Uluslararası Toplantılara Katılma Bursu

Her uzman her 4 yıl süresince sadece 1 kez uluslararası bilimsel toplantı katılım bursu alabilir. Uluslararası bilimsel toplantı katılım bursu sadece branşımızın Avrupa ana dernekleri olan Eurpean Association of Cardiothoracic Society (EACTS) ve European Society of Vascular Surgery (ESVS), International Society of Minimal Invasive Cardiac Surgery (ISMICS) ve International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT) yıllık kongreleri ile her yılın TKDCD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek uluslararası kongreler için geçerli olacaktır. Ön koşul başvuru sahibinin bu kongrelerde sözlü bildirisinin kabul edilmiş olması ve sunumu yapacak araştırmacı olmasıdır. Bilimsel destek bursu kayıt ve konaklama (kongre süresi + 1 gün) ile sınırlıdır.

Başvuru koşulları:

 1. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.
 2. Çalıştığı kurumda Sorumlu Öğretim Üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı.
 3. TKDCD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak.
 4. Özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarını içeren yazı (3 sayfada özetlenmesi önerilir).
 5. Başvuru dilekçesi (başvurulan kongre için başka bir kaynaktan destek almadığı ve daha önce TKDCD desteği alıp almadığı dilekçede belirtilmelidir).
 6. Kabul edilmiş bildirinin kabul edildiğini belgeleyen doküman.
 7. Masrafları gösterir belgelerin dernek yönetimine sunulması gereklidir.
 8. Dil (İngilizce) yeterlilik puanını gösteren belge.
 9. Kongre sonrası katılım sertifikasının ibra edilmesi gereklidir. Burs ödemesi kongre  erken kayıt ücreti artı toplantının yerine göre değişmek üzere üst sınır 1000 Euro olacak şekilde sınırlıdır.
 10. TKDCD Okuluna katılmış ve yazılı sınavı geçmiş olmak

 

TKDCD Burs No: 202  
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Ulusal Toplantılara Katılma Bursu

 1. TKDCD, UVECD ve Fleboloji Derneği ulusal kongrelerine veya bu derneklerin düzenledikleri uluslararası etkinliklere katılmak isteyen kalp ve damar cerrahisi uzmanlarına yönelik her kongre için kısıtlı sayıda kongre kayıt ve konaklama bursu verilecektir. Bu burs ile ilgili duyuru bahsedilen kongrelerin tarihlerinden 1 ay önce ayrıca yapılacaktır. Başvuru sahibinin bu kongrelerde sunum için bildirisinin kabul edilmiş olması öncelik nedenidir. Yukarıdaki dernekler dışındaki ulusal kongreler için ek burs verilmeyecektir. Bursa başvurmak  için TKDCD Okuluna katılmış ve yazılı sınavı geçmiş olmak koşuldur.

 

TKDCD Burs No: 203  
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları TKDCD Okulu Bursu

Kalp ve damar cerrahisi uzmanları TKDCD Yeterlilik sınavına veya Doçentlik sınavlarına hazırlanmak üzere TKDCD okullarına katılım bursu başvurusu yapabilir.

Başvuru koşulları:

 1. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.
 2. Çalıştığı kurumda Sorumlu Öğretim Üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı.
 3. TKDCD üyesi olmak ve gereklerini yerine getirmiş olmak.

 

TKDCD Burs No: 204 
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Araştırma Çalışması Bilimsel Desteği 

Deneysel ya da klinik araştırma çalışması yapmak isteyen uzmanlara bilimsel destek bursu verilebilecektir. Destek onayı için çalışma ile ilgili dosya en az 3 ayrı hakemin kör değerlendirmesi sonucu destek onayı alırsa, destek miktarı uzmanlık bilimsel destek kurulu tarafından değerlendirilecektir. Destek miktarı en fazla 5.000 TL ile sınırlıdır.


Başvuru Koşulları:

 1. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.
 2. Çalıştığı kurumda Sorumlu Öğretim Üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı.
 3. TKDCD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak.
 4. Özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarını içeren yazı (3 sayfayı geçmemek koşuluyla).
 5. Başvuru dilekçesi (daha önce TKDCD desteği alıp almadığı dilekçede belirtilmelidir).
 6. Çalışma ile ilgili etik kurul onayı (onay başvuru öncesinde alınmamış ise hak kazanılan destek miktarı ancak etik kurul onayından sonra temin edilebilir).
 7. Çalışmanın içeriği ile ilgili dosya.
 8. İstenen destek miktarı ve masraf kalemlerini gösterir rapor ve proformalar.
 9. Bağlı olduğu üniversitenin BAP fonuna başvurmuş ve başvurusu kabul edilmemiş olmak
 10. TKDCD Yeterlik Belgesine sahip olmak

 

TKDCD Burs No: 205  
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları  Yeni Fikir Bursu

Kalp damar hastalıkları teşhis ve tedavisi ve cerrahisi ile ilgili konularda yeni bir yöntem veya cihaz geliştirme çabasında olan uzmanlarımıza verilebilecek destektir. Destek onayı için çalışma ile ilgili dosya en az 5 ayrı hakemin kör değerlendirmesi sonucu destek onayı alırsa, destek miktarı uzmanlık bilimsel destek kurulu tarafından değerlendirilecektir. Destek miktarı en fazla 20.000 TL ile sınırlıdır.

Başvuru Koşulları:

 1. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.
 2. TKDCD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak.
 3. Özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarını içeren yazı (3 sayfayı geçmemek koşuluyla).
 4. Başvuru dilekçesi (başvurulan proje için başka bir destek kaynağı mevcutsa dilekçede detayları ile belirtilmelidir).
 5. Gerekiyor ise çalışma ile ilgili etik kurul onayı (onay başvuru öncesinde alınmamış ise hak kazanılan destek miktarı ancak etik kurul onayından sonra temin edilebilir).
 6. Çalışmanın içeriği (Amaç ve hedefler, özgün değeri, yaygın etkisi ve yöntemin ana hatları) ile ilgili dosya).
 7. İstenen destek miktarı ve masraf kalemlerini gösterir rapor ve proformalar. ?205-Yeni Fikir Bursu? verilmiş üyelerimiz araştırma ve geliştirme çabalarını özetleyen faaliyet raporunu proje kapatılana kadar her yıl bir kez TKDCD Yönetim Kuruluna sunmakla yükümlüdürler.
 8. Bağlı olduğu üniversitenin BAP fonuna başvurmuş ve başvurusu kabul edilmemiş olmak
 9. TKDCD Yeterlik Belgesine sahip olmak

 

TKDCD Burs No: 206  
TKDCD Eğitim Toplantıları Desteği  

TKDCD tarafından yurt içinde düzenlenecek toplantılardan TKDCD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek belli kurs ve toplantılara katılmak isteyen uzmanlarımızdan kayıt ve konaklama ücreti talep edilmeyecektir.

 

TKDCD Burs No: 207  
Uzmanlar için EACTS Kurs ve Toplantılarına Katılma Bursu  

EACTS kursları için her dönem belli sayıda uzmanlık öğrencisine katılım bursu verilmesine devam edilmektedir. Bir kişi her 4 yılda bir 1 kez bu bursu alabilir.

Başvuru koşulları:

 • Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.
 • Çalıştığı kurumda Sorumlu Öğretim Üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı.
 • TKDCD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak.
 • Özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarını içeren yazı (3 sayfayı geçmemek koşuluyla).
 • Başvuru dilekçesi (başvurulan kongre için başka bir kaynaktan destek alınıp alınmadığı ve daha önce EACTS kursuna katılım durumunu dilekçede belirtilmelidir).Dil (İngilizce) yeterlilik puanını gösteren belge. Burs ödemesi kongre  erken kayıt ücreti artı toplantının yerine göre değişmek üzere üst sınır 1000 Euro olacak şekilde sınırlıdır.
 • TKDCD Yeterlik Belgesine sahip olmak

 

TKDCD Burs No: 208  
TKDCD-Abdi İbrahim Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Araştırma Bursu   

Burs, Kalp ve Damar Cerrahisi alanında deneysel ya da klinik araştırma yapmak isteyen kalp ve damar cerrahisi uzmanlarına sağlanacak araştırma bütçe desteğidir. Başvurular TKDCD Yönetim Kurulu tarafından gerçek klinik sonuçlara önemli katkı etkisi gözetilerek değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda uygunluk ve verilecek destek miktarı belirlenir.

Başvuru koşulları:

 • Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.
 • Çalıştığı kurumda Sorumlu Öğretim Üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı.
 • TKDCD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak.
 • Başvuru sahibinin Özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarının listesi
 • Başvuru dilekçesi
 • Çalışma ile ilgili etik kurul onayı (onay başvuru öncesinde alınmamış ise hak kazanılan destek miktarı ancak etik kurul onayından sonra temin edilebilir).
 • Çalışmanın içeriği ile ilgili araştırma protokolü
 • İstenen destek miktarı ve masraf kalemlerini gösterir proformalar.
 • Bir üniversite aidiyeti var ise bağlı olduğu üniversitenin BAP fonuna başvurmuş ve başvurusu kabul edilmemiş olmak

 

TKDCD Burs No: 301

Uluslararası Kısa Süreli Çalışma Bursu

Belirli bir konuda tecrübesini artırmak ve ülkemizde çalıştığı kurumda bu yeni tecrübeleri ışığında uygulama çeşitliliği ve kalitesini artırmak hedefini sağlayacak özellikte olmak kaydıyla, en fazla 3 ay süre ile yurt dışında bir klinikte çalışma bursu sağlanacaktır. Burs miktarı aylık 1500 Euro karşılığı olacaktır. Ek olarak gidiş-geliş yol masraflarının karşılanması Yönetim Kurulu Kararına bağlanmıştır.

Başvuru Koşulları:

 1. Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak
 2. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.
 3. Çalıştığı kurumda Sorumlu Öğretim Üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı.
 4. TKDCD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak.
 5. Özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarını içeren yazı (3 sayfayı geçmemek koşuluyla).
 6. Başvuru dilekçesi (Kısa Süreli Çalışma bursu için başka bir destek kaynağı mevcutsa dilekçede detayları ile belirtilmelidir).
 7. Yurt dışında çalışılacak kurum ve bu kurumdan edinilecek tecrübeler ile ilgili bilgilendirme yazısı.
 8. Dil (İngilizce) yeterlilik puanını gösterir belge. ?301-Kısa Süreli Çalışma Bursu? verilmiş üyelerimiz ülkemize döndükten sonra 1 (bir) ay içinde geçirdikleri deneyimleri özetleyen faaliyet raporunu TKDCD Yönetim Kuruluna sunmakla yükümlüdürler.
 9. TKDCD Yeterlik Belgesine sahip olmak
 10. TKDCD Ulusal Gönüllü Ziyaretçi Cerrah Programına katılmış olmak  burs verilmesi için öncelik  sebebidir.

 

 

TKDCD Burs No: 302

Uluslararası Uzun Süreli Çalışma Bursu

Yabancı bir ülkede, kalp ve damar cerrahisi kliniğinde veya çalışma laboratuvarında çalışmak isteyen (en fazla 1 yıl süreyle) üyelerimize sağlanmaktadır. Bu deneyiminin hem ülkemizde kalp ve damar cerrahisinin gelişmesine katkısı olacağı, hem de kazanılan bilgi ve becerinin ülkemizde çalıştığı klinikte eğitim olarak asistanlara ve diğer uzman meslektaşlarına aktarılabileceği durumun mevcudiyeti halinde, okyanus ötesi ülkeler için 1.500 USD, Avrupa ülkeleri için 1000 Euro miktarına denk olacak ve ek olarak gidiş geliş yol masraflarının karşılanması şeklinde burs verilebilecektir. Adayların görgü ve bilgi artırmak için gitmek istedikleri kurum hakkında bilgileri içeren ve orada geçireceği çalışma döneminden beklediği faydalar ile ilgili bilgilendirme yazısı ile başvuru yapmaları TKDCD yönetim kurulu tarafınca karara bağlanmıştır.

Başvuru Koşulları:

 1. Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak
 2. TKDCD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak (yıllık aidat, üyelik bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulmuş olması),
 3. Çalıştığı kurumdan görev ve çalışma süresini belirten belge.
 4. Çalıştığı kurumda Sorumlu öğretim üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı.
 5. Dil (İngilizce) yeterlilik puanını gösterir belge.
 6. Bilimsel yayınlarını da içeren kısa özgeçmiş.
 7. Son 3 yılda SCI-CORE veya SCI-EXPANDED kapsamına giren dergilerde makaleler çok yazarlı ise, en az bir tanesinde 1. isim olmalıdır ve makalenin referans kısmında Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisine atıf yapılmış olması veya uluslararası yayınevlerince basılan bilimsel kitaplarda en az bir bölüm yazmış olmalı ve bu bölümde Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisine atıf yapılmış olması.
 8. Kalp ve damar cerrahisi ile ilgili olarak en az iki uluslararası kongre veya bilimsel toplantıda poster dâhil bildiri sunmuş olması.
 9. Kalp ve damar cerrahisi ile ilgili olarak en az bir bilimsel araştırma projesini (endüstriyel projeler dahil) araştırıcı olarak tamamlamış olmasıdır. ?302-Uzun Süreli Çalışma Bursu? verilmiş üyelerimiz ülkemize döndükten sonra 1 (bir) ay içinde geçirdikleri deneyimleri özetleyen faaliyet raporunu TKDCD Yönetim Kuruluna sunmakla yükümlüdürler.
 10. TKDCD Yeterlik Belgesine sahip olmak
 11. TKDCD Ulusal Gönüllü Ziyaretçi Cerrah Programına katılmış olmak  burs verilmesi için öncelik  sebebidir.

 

 

Tam metine ulaşmak için lüfen tıklayınız