TKDCD Kalp ve Damar Cerrahisi Perfüzyon Komisyonu

Komisyon kalp ve damar cerrahisinde perfüzyon ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacı ile olanaklar yaratmak için oluşturulmuştur.

Öncelikle hedefleri şu şekilde belirlenmiştir.

1-   Perfüzyon ile ilgili güncel bilgi ve eğitim ihtiyacı gerektiren konuların tespiti

2-   Belirlenen konulara göre eğitim hedeflerinin ve türlerinin belirlenmesi

3-   Önceliği anket ve elektronik formatta eğitimlere vermek üzere, eğitime yönelik kursların planlanması

4-   Özellikli konularda sertifkasyona yönelik planlamalar yapılması ve gerçekleştirilmesi

5-   TKDCD Kalp damar cerrahisi perfüzyonist üyelerinin bu eğitim ihtiyaç ve faaliyetlerine katılmasının sağlamasına yönelik duyurular yapılması 

6-   Eğitim hedeflerine yönelik alt komisyonlar kurulması (Ecmo, MIRC, Pediyatrik gibi) ve bu komisyonların eğitim planlamaları yapmak üzere çalıştırılmaları

7-   Uzun dönemde Türk Kalp ve Damar Cerrahisi camiasına katkı sağlayabilecek gençlerden oluşan bir alt komisyonun kurulması ve yapılacak çalışmalara katkılarının sağlanması

8-   Tüm bu faaliyetleri her 3 aylık dönemlerde TKDCD Yönetim Kurulu değerlendirmesine sunarak, TKDCD Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle TKDCD?nin belirleyeceği usul ve esaslarla gerçekleştirilmesi

2 yıllık bir süre boyunca görevlendirilen şu isimlerden oluşturulmuştur.