TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlarda Tartışmalı Konular: Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,

Klimik Derneği İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu (İEÇG) olarak, 20-21 Eylül 2019 tarihlerinde, Ankara?da ?İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlarda Tartışmalı Konular: Multidisipliner Yaklaşımlar? başlıklı bir sempozyum düzenlemekteyiz.

Klimik İEÇG olarak, ilk sempozyumumuzu, 2017 yılında İstanbul?da ?İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler, Yerel Veriler? başlığında gerçekleştirmiştik.  Endokardit tanısı, tedavisi ve takibi sırasında multidisipliner yaklaşıma vurgu yapan ve infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanı dışındaki uzmanlık alanlarıyla birlikte yürütülen oturumlar, tartışmalar sempozyuma katılanlar açısından çok verimliydi.

Bu sempozyumda da endokardit ve diğer kardiyovasküler infeksiyonlara ilişkin ?tartışmalı? konuları, yine endokardit ekibinin tüm bileşenleriyle birlikte ele alacağız. Bilimsel ve güncel bilgiler çerçevesinde, günlük pratiğimize özgü yaklaşımlar üzerinde duracağız.

Klimik İEÇG olarak, diğer uzmanlık derneklerinin temsilcileriyle birlikte hazırladığımız ve yayımlanma aşamasında olan ?Türkiye İnfektif Endokardit Tanı, Tedavi ve Önleme Uzlaşı Raporu-2019?u da birlikte gözden geçirme olanağı bulacağız.

Endokardit ve diğer kardiyovasküler infeksiyonlara ilişkin sorularımıza/sorunlarımıza ışık tutacağını umduğumuz sempozyumumuzda görüşmek dileğiyle?

Saygılarımızla,

Dr. Özlem Kurt-Azap
Sempozyum Başkanı ve İEÇG Üyesi

 

Dr. Yasemin Tezer-Tekçe
Sempozyum Sekreteri ve İEÇG Üyesi

 

Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız.