TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

TKDCD Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyemiz,

Güncellenen Pandemi Kuralları’na göre İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 30.03.2021 tarih ve 25 No’lu kararı ile sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 02.03.2021 tarih ve 14 No’lu karar ile belirlenen (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine karar verilmiştir. İlimizde dernekler, belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kalan gün ve saatlerde genel kurullarını yapabileceklerdir. Pandemi kuralları gereği İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinden yeni bir karar ilan edilmediği ve erteleme gerekmediği sürece Genel Kurul takvimimiz aşağıdaki şekliyle ilerleyecektir.

Bu sebeple Derneğimizin Olağan 17. Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 11:00’de, Sheraton Ataşehir Oteli’nde – İstanbul adresinde, o gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2021 Cuma günü aynı saat ve aynı yer ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Tüzüğümüz esaslarına göre adaylık başvuruları tamamlanmıştır. Buna göre 17. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulundaki görevlere adaylar şu şekildedir.


Başkan Adayı: Ahmet Kürşat Bozkurt
Başkan Yardımcısı Adayı: Levent Yılık
Genel Sekreter Adayı: Murat Sargın
Yönetim Kurulu Üye Adayları (Alfabetik Sıra ile): 
Serkan Durdu

Çağatay Engin

Muhammet Onur Hanedan

Bahadır İnan

Mehmet Kızılay

Alper Sami Kunt

Suat Nail Ömeroğlu

Umut Serhat Sanrı

Cahit Sarıcaoğlu

Şahin Şenay

Şenol Yavuz


Gündem ve genel kurul esasları ile bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

  • Açılış ve Yoklama
  • Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
  • İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu     
  • Raporunun Okunması ve Müzakeresi
  • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
  • Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması
  • Organ Seçimleri (Başkanlık, Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu (6 asil, 5 yedek) Denetleme Kurulu (3 asil, 3 yedek) seçimi (Gizli Oyla)
  • Dilekler ve Temenniler
  • Kapanış

Tüzüğümüz gereği Genel Kurul’da dernek asil üyeleri oy kullanabilmektedir. Halen asil üye listesinde yer almayan ancak Kalp damar cerrahisi uzmanlık eğitimini tamamlamış ve uzmanlığı almış aday üyelerin Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, uzman olduklarına dair bir belgeyi derneğimize ulaştırmaları ve aday üyelikten asil üyeliğe geçme işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Genel Kurulumuz Pandemi kuralları gereği aynı anda 300 kişi bir salonda olmayacak şekilde ve salon girişinde HES kodu kontrolü yapılarak gerçekleştirilecektir. 

Saygılarımızla

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği