TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

Doçentlik Başvuruları Hakkında

Kalp Damar Cerrahisi Bilim Alanında Doçentlik Yönetmeliğine göre Başvuru Yapacak Adayların Dikkatine

 

Mesleğimizin zorlu koşullarını başarıyla göğüslemeye hazır genç meslektaşlarımıza, hocaları ve mesleki bilimsel etik ve liyakat konusunda yol gösterici büyükleri olarak, son dönemde giderek artan olumsuz geri dönüşler nedeniyle, bazı tavsiyeler içeren bu metni paylaşmayı uygun gördük. Bu metnin aynı zamanda doçentlik değerlendirme jürisine atanan hocalarımıza da yol gösterici olacağını umuyoruz. Tavsiye niteliği taşıyan öngörülerimiz Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile de paylaşılacaktır.

 

Doktorluk ve özellikle Kalp ve Damar Cerrahisi'nin zorluklarını biliyor, sizlere bu meslekteki derin tecrübelerimizi aktarmayı çok önemli bir görev olarak görüyoruz.

 

Elbette ki mesleki hayatınız boyunca, cerrahi ve hekimlik başarıları kadar, akademik ünvanlar almanızın da önemli olduğu inancındayız. Genç meslektaşlarımızın hem cerrahi  hem de akademik hayatlarında merdivenleri başarıyla ve gecikmeden çıkmalarının destekçisi olmak bizlerin de vazifesidir. Aynı şekilde bu süreçlerin etik ilkeler çerçevesinde ve liyakat ile yürütülmesi konusunda hatırlatıcı olmak da aynı vazifemizin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Ancak akademik ünvanların liyakat temelli olduğunu, ünvanlara belirli bir puanı almak için temel değerler göz ardı edilerek toplamakla değil, mesleğimize yakışır şekilde, bilim ve etik ilkelerden ayrılmadan varılacak bir çalışmalar ve deneyimler bütünü içerisinde sahip olunması gerektiği yadsınamaz.

 

Akademik kariyerimiz süresince bilimsel mecralarda yaptığımız yayınlar, sadece akademik anlamda değil, mesleki saygınlığımız ve inandırıcılığımız doğrultusunda kişisel mirasımız olarak arşivlerde yerini alacak özelliktedirler. Bu yayınların, gerçek bilimsel verilerden yola çıkmasının, sadece bir puana karşılık gelmekten öte, mesleki etik ve hukuki zemini sağlam bilimsel paylaşımlar olmasının herhangi bir ünvanın aceleyle alınmasından çok daha değerli ömürlük bir kazanç olduğuna inanıyoruz.

 

Çünkü, özellikle Kalp ve Damar Cerrahisi gibi zor bir branşta akademik liyakat, belirli bir baraj puanının en kısa sürede toplanması değil, en az 5 yıllık bir mesleki deneyim ile cerrahi uygulama ve hasta bakım standartlarında yüksek seviyeye ulaşmak ve sürdürmek, evrensel akademik değerlerde olgunlaşmak, evrensel ve ulusal bilime katkı sunmak için verilen emek ve çabaların bir bütünü olarak değerlendirilmelidir.

 

Çünkü, bir kitap, bir bölüm, bir proje yürütücülüğü kâğıt üstünde baskı makinesinden çıkmış koşul sağlama aracı değil, bir mesleki tecrübenin paylaşımıdır.

 

Çünkü, bilim dünyasının tartışılmaz değerleri, herhangi bir derginin bir makaleyi yayınlamış olması ile değiştirilemez, göz ardı edilemez.

 

Bu nedenlerle genç meslektaşlarımızın akademik ünvan başvurularında ve bu başvuruları değerlendiren hocalarımızın da değerlendirme süreçlerinde, bilimsel etik, akademik liyakat ve mesleki deneyim süresi konusunda daha dikkatli ve daha özenli olmalarını tavsiye ediyoruz.

 

Saygılarımızla

 

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği