Değerli Üyemiz,

Günlük pratiğimizin gelişmesinde mesleki tecrübe paylaşımının önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle özellikli ilgi alanlarımızda tecrübesini paylaşmak isteyen kliniklerimiz ile ilgi duyduğu cerrahi işlem ve girişimleri yerinde görmek, izlemek ve mümkün olduğunca tüm süreçlerine katılmak isteyen gönüllü ziyaretçi cerrahlarımızı buluşturmak istedik.

Bu ziyaretler ev sahibi klinik ve ziyaretçi arasında kararlaştırılacak 5 günü aşmayacak şekilde klinik ziyareti şeklinde olacaktır. Bu ziyaret için eğer gerekli olur ise ulaşım ve konaklama için TKDCD bursu sağlanabilecektir.

Bu programın kalp ve damar cerrahları olarak aramızdaki iletişimi artıracağına ve karşılıklı mesleki fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Programa gönüllü olarak katılan ev sahibi klinikler listesi talep eden klinikler olduğu sürece düzenli olarak her ay güncellenecektir. 

Programa ev sahibi olarak katılmak isteyen kliniklerimizin başvuru formu doldurarak info@tkdcd.org  adresine başvurmalarını rica ederiz. 

Programa ev sahibi klinik olarak katılma konusunda tercih sebebi ürün odaklı olmayan özellikli cerrahi teknikler olacaktır. 

TKDCD üyesi kalp ve damar cerrahisi uzmanı olup  Programa gönüllü ziyaretçi cerrah olarak katılmak isteyen meslektaşlarımızın hangi kliniği ziyaret etmek istediklerini belirtir dilekçelerini özgeçmişleri ile birlikte info@tkdcd.org adresine göndermeleri rica olunur.

Ziyaretçi Cerrah Kabul Etmek İsteyen Klinikler için Başvuru Formu İçeriği:

1-Klinik Adı:

2-Klinik adına ev sahibi:

3-Ziyaret kabul edilecek cerrahi/girişim konuları:

3-Ziyaretçi cerrah kabul edilecek konular ve bu konudaki yıllık vaka sayıları:

4-Kliniğin bu konular ile ilgili SCI, SCI-E dergilerinde yayınlanmış makalelerinin listesi:

5- Ziyaret günü sayısı başına öngörülen vaka sayısı:

6-Kliniğin Ana bilim dalı ya da başhekimlik onay yazısı 

Ziyaretçi Cerrah Başvuru Formu İçeriği:

Ad Soyad:

Çalıştığı Klinik:

Ünvan:

Uzmanlık Yılı:

Başvurduğu Konu:

Ziyaret Etmek İstediği Klinik:

Çalıştığı Klinikten Ziyaret için Onay Yazısı: