Anasayfa Arama Üye Girişi Üye Ol İletişim
TKDCD

27.5.2012 TARİHLİ AYAKTA TEŞHİS TEDAVİ  YÖNETMELİK DEĞIŞIKLIĞINE İLIŞKIN AÇILAN DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
 

27 Mayıs 2012 günü yapılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında  Yönetmelik  Değişikliklerinin  iptali  için  Türk Tabipleri  Birliği  tarafından açılan davada Danıştay 15.Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Buna gore;
506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklara ait sağlık birimlerindeki hekimlerin yalnızca bu birimde meslek icra edebilecekleri düzenlemenin yürütmes hukuka aykırı bulunarak durdurulmuştur.
 
Danıştay  15. Daire tarafından verilen karar için tıklayınız.

Kaynak : Türk Tabipleri Birliği