Anasayfa Arama Üye Girişi Üye Ol İletişim
TKDCD

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'mizin temel hedeflerinden birisi de ülkemizdeki kalp damar cerrahlarının eğitimlerine ve bilimsel çalışmalarına destek olarak mesleğimizdeki verimliliği en üst düzeye çıkarmaktır. 

Bu amaçla TKDCD Yönetim Kurulu tarafından ülkemizdeki Kalp damar cerrahisi eğitim standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmak için aşağıda detaylarını göreceğiniz Bilimsel Destek Programı hazırlanmıştır. 

Bu programdaki burs ve desteklerdeki temel nokta verilen desteğin bilimsel amaçlara yönelik olmasıdır. 

Detaylarını göreceğiniz gibi her başvuru bilimsel kurullar tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan destek, bilimsel faaliyet için derneğimizin olanakları elverdiğince destek sağlanacaktır. 

2025 Ocak ayından itibaren burs başvurularında burs koşullarında belirtilen TKDCD Aktivite Puanları zorunlu koşul olarak geçerli olmaya başlayacaktır.

TKDCD Aktivite Puanları koşulundaki amaç derneğimizin var olma amacı ve gücü olan üyelerimizin dernek aktivitelerine katılımı ve katkılarını yaygınlaştırarak, derneğimizin burs ve destek olanaklarını artırmaktır.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu 

 


 

Bursiyerlerimizin Yurt Dışı Deneyimleri

Bursiyerlerimizin yurt dışı deneyimleri ile ilgili raporları görüntülemek için lütfen tıklayınız.

 


Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 
Bilimsel Destek ve Burslar Yönetmeliği


TKDCD üyeleri burs yönetmeliğinde tanımlanan burslara koşulları sağlamak şartıyla başvurabilirler. Başvurular burs olanakları çerçevesinde değerlendirilip en geç 1 ay içerisinde olacak şekilde başvuru sahibi üyeye sonucu bildirilir. Burs başvuruları için belirlenmiş tarihler arasında ilgili burslara başvurular yapılabilecektir.

Uluslararası Toplantılara Katılım Desteği Burs Başvuruları: 
Her yılın Ocak ve Haziran ayları içerisinde yapılır.


Araştırma Çalışması Bilimsel Desteği ve Yeni Fikir Bursları Başvuruları: 
Her yılın Eylül ve Nisan ayları içerisinde yapılır.


Uluslararası Çalışma Bursları Başvuruları: 
Her yılın Ocak ve Haziran ayları içerisinde yapılır.

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanları için Bilimsel Destek ve Bursları


   TKDCD Burs No: 101  
Uzmanlık Öğrencileri Uluslararası Toplantılara Katılım Desteği

Her uzmanlık öğrencisi uzmanlık öğrenciliği süresince en fazla 1 (bir) kez uluslararası bilimsel toplantı katılım bursu alabilir.  
Ön koşul başvuru sahibinin bu kongrelerde sunum için sözlü bildirisinin kabul edilmiş olması ve bu bildiriyi sunacak araştırmacı olmasıdır.  
Bilimsel destek bursu 1000 Euro ile sınırlıdır.  
Katılım desteği verilecek toplantılar American Association of Thoracic Surgery (AATS), European Association of Cardiothoracic Society (EACTS) ve European Society of Vascular Surgery (ESVS), International Society of Minimal Invasive Cardiac Surgery (ISMICS) ve International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT) toplantıları ile sınırlıdır. Bu toplantılar dışında burs sağlanamayacaktır.  
Kongre sonrası katılım sertifikasının ibra edilmesi gereklidir.

Başvuru koşulları:  
1. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.  
2. Çalıştığı kurumda sorumlu öğretim üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı.  
3. Başvuru dilekçesi (başvurulan kongre için başka bir kaynaktan destek alınıp alınmadığı dilekçede belirtilmelidir).  
4. Sözlü bildirinin kabul edildiğini belgeleyen doküman.  
5. Dil (İngilizce) yeterlilik puanını gösteren belge.  
6. TKDCD Aktivite Puanının 2000 ve üzeri olması

   TKDCD Burs No: 102  
Uzmanlık Öğrencileri Ulusal Dernek Toplantılarına Katılım Desteği  
TKDCD, UVECD ve Fleboloji Derneği ulusal kongrelerine ve bu derneklerin konaklama gerektiren diğer toplantılarına katılmak isteyen uzmanlık öğrencilerine yönelik kayıt ve konaklama bursu verilir.


Başvuru koşulları:  
1. TKDCD Aktivite Puanının 1000 ve üzeri olması


   TKDCD Burs No: 103  
Uzmanlık Öğrencileri TKDCD Okulu Bursu  
TKDCD üyesi olan her uzmanlık öğrencisi uzmanlık öğrenciliği süresince TKDCD okulları için idari amirleri izin verdiği sürece toplantı katılım bursu başvurusu yapabilir.

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları için Bilimsel Destek ve Bursları 


   TKDCD Burs No: 201  
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Uluslararası Toplantılara Katılım Desteği  
Her uzman her 4 yıl süresince sadece 1 kez uluslararası bilimsel toplantı katılım  bursu alabilir. Uluslararası bilimsel toplantı katılım bursu sadece branşımızın Avrupa ana dernekleri olan American Association of Thoracic Surgery (AATS),  European Association of Cardiothoracic Society (EACTS) ve European Society of Vascular Surgery (ESVS), International Society of Minimal Invasive Cardiac Surgery (ISMICS) ve Internationalm Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT) yıllık kongreleri için geçerli olacaktır.  
Ön koşul başvuru sahibinin bu kongrelerde sözlü bildirisinin kabul edilmiş olması ve sunumu yapacak araştırmacı olmasıdır.  
Bilimsel destek bursu 1000 Euro ile sınırlıdır.

  
Başvuru koşulları:  
1. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.  
2. Çalıştığı kurumda Sorumlu Öğretim Üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı  
Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı.  
3. TKDCD Üyelik Aidat Borcu Olmaması  
4. Özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarını içeren yazı (3 sayfada özetlenmesi  
önerilir).  
5. Başvuru dilekçesi (başvurulan kongre için başka bir kaynaktan destek  
almadığı ve daha önce TKDCD desteği alıp almadığı dilekçede  
belirtilmelidir).  
6. Bildirinin kabul edildiğini belgeleyen doküman.  
7. Masrafları gösterir belgelerin dernek yönetimine sunulması gereklidir.  
8. Dil (İngilizce) yeterlilik puanını gösteren belge.  
9. Kongre sonrası katılım sertifikasının ibra edilmesi gereklidir.  
10. TKDCD Yeterlik yazılı sınavından geçer puan almış almak  
11. TKDCD Aktivite Puanının 3000 ve üzeri olması


   TKDCD Burs No: 202  
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Ulusal Toplantılara Katılma Bursu  
1. TKDCD, UVECD ve Fleboloji Derneği ulusal kongrelerine veya bu derneklerin düzenledikleri uluslararası etkinliklere katılmak isteyen kalp ve damar cerrahisi uzmanlarına yönelik kayıt ve konaklama bursu verilir.  
2. Bu burs ile ilgili duyuru bahsedilen kongrelerin tarihlerinden 1 ay önce ayrıca yapılacaktır. Başvuru sahibinin bu kongrelerde sunum için bildirisinin kabul edilmiş olması öncelik nedenidir. 


Başvuru koşulları:  
1. TKDCD Üyelik Aidat Borcu Olmaması  
2. TKDCD Aktivite Puanının 2000 ve üzeri olması

   TKDCD Burs No: 203  
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları TKDCD Okulu Bursu  
Kalp ve damar cerrahisi uzmanları TKDCD Yeterlilik sınavına veya Doçentlik sınavlarına hazırlanmak üzere TKDCD okullarına katılım bursu başvurusu yapabilir. TKDCD üyesi olan her uzman TKDCD okulları için idari amirleri izin verdiği sürece toplantı katılım bursu başvurusu yapabilir.


   TKDCD Burs No: 204  
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Araştırma Çalışması Bilimsel Desteği  
Deneysel ya da klinik araştırma çalışması yapmak isteyen uzmanlara bilimsel destek bursu verilebilecektir. Destek onayı için çalışma ile ilgili dosya görevlendirilecek en az 3 ayrı hakemin kör değerlendirmesi sonucu destek onayı alırsa, destek miktarı uzmanlık bilimsel destek kurulu tarafından değerlendirilecektir. Destek miktarı en fazla 1.500 Euro ile sınırlıdır. 


Başvuru Koşulları:  
1. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.  
2. Çalıştığı kurumda Sorumlu Öğretim Üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı.  
3. TKDCD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak.  
4. Özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarını içeren yazı (3 sayfayı geçmemek koşuluyla).  
5. Başvuru dilekçesi (daha önce TKDCD desteği alıp almadığı dilekçede belirtilmelidir).  
6. Çalışma ile ilgili etik kurul onayı (onay başvuru öncesinde alınmamış ise hak kazanılan destek miktarı ancak etik kurul onayından sonra temin edilebilir).  
7. Çalışmanın içeriği ile ilgili dosya.  
8. İstenen destek miktarı ve masraf kalemlerini gösterir rapor ve proformalar.  
9. Bağlı olduğu kurumdan yeterli finansal desteği alamadığına dair beyan  
10. TKDCD Yeterlik Yazılı Sınavına girmiş Olmak  
11. TKDCD Üyelik Aidatını Borcu Olmaması  
12. TKDCD Aktivite Puanının 3000 ve üzeri olması  

   TKDCD Burs No: 205  
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Yeni Fikir Bursu  
Kalp damar hastalıkları teşhis ve tedavisi ve cerrahisi ile ilgili konularda yeni bir yöntem veya cihaz geliştirme çabasında olan uzmanlarımıza verilebilecek destektir. 

Destek onayı için çalışma ile ilgili dosya en az 3 ayrı hakemin kör değerlendirmesi sonucu destek onayı alırsa, destek miktarı uzmanlık bilimsel destek kurulu tarafından değerlendirilecektir. Destek miktarı en fazla 2.000 Euro ile sınırlıdır. 


Başvuru Koşulları:  
1. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.  
2. TKDCD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak.  
3. Özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarını içeren yazı (3 sayfayı geçmemek koşuluyla).  
4. Başvuru dilekçesi (başvurulan proje için başka bir destek kaynağı mevcutsa dilekçede detayları ile belirtilmelidir).  
5. Gerekiyor ise çalışma ile ilgili etik kurul onayı (onay başvuru öncesinde alınmamış ise hak kazanılan destek miktarı ancak etik kurul onayından sonra temin edilebilir).  
6. Çalışmanın içeriği (Amaç ve hedefler, özgün değeri, yaygın etkisi ve yöntemin ana hatları) ile ilgili dosya).  
7. İstenen destek miktarı ve masraf kalemlerini gösterir rapor ve proformalar. Yeni Fikir Bursu verilmiş üyelerimiz araştırma ve geliştirme çabalarını özetleyen faaliyet raporunu proje kapatılana kadar her yıl bir kez TKDCD Yönetim Kuruluna sunmakla yükümlüdürler.  
8. Bağlı olduğu kurumdan yeterli finansal desteği alamadığına dair beyan  
9. TKDCD Yeterlik Yazılı Sınavına girmiş Olmak  
10. TKDCD Üyelik Aidatını Borcu Olmaması  
11. TKDCD Aktivite Puanının 5000 ve üzeri olması


   TKDCD Burs No: 301  
Uluslararası Çalışma Bursu  
Belirli bir konuda tecrübesini artırmak ve ülkemizde çalıştığı kurumda bu yeni tecrübeleri ışığında uygulama çeşitliliği ve kalitesini yaygınlaştırmak hedefini sağlayacak özellikte olmak kaydıyla, en az 1 ay süre ile yapılacak olan yurt dışında bir klinikte çalışma ziyaretleri için bursu sağlanacaktır. Burs miktarı toplam 1500 Euro karşılığı güncel karşılığı TL olacaktır.


Başvuru Koşulları:  
1. Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak  
2. Çalıştığı kurumdaki görev ve çalışma süresini belirten belge.  
3. Çalıştığı kurumda Sorumlu Öğretim Üyesi, Eğitim Görevlisi, Anabilim Dalı Başkanı, Dekanlık veya Başhekimlikten uygunluk ve izin için onay yazısı.  
4. TKDCD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak.  
5. Özgeçmiş ve bilimsel çalışmalarını içeren yazı (3 sayfayı geçmemek koşuluyla).  
6. Başvuru dilekçesi (Kısa Süreli Çalışma bursu için başka bir destek kaynağı mevcutsa dilekçede detayları ile belirtilmelidir).  
7. Yurt dışında çalışılacak kurumdan alınmış kabul yazısı.  
8. Yurt dışında çalışmayı hedeflediği kliniği ziyaret amacını ve öğrenim hedefini belirten dilekçe  
9. Dil (İngilizce) yeterlilik puanını gösterir belge.  
10. Çalışma Bursu verilmiş üyelerimiz ülkemize döndükten sonra 1 (bir) ay içinde geçirdikleri deneyimleri özetleyen faaliyet raporunu TKDCD Yönetim Kuruluna sunmakla yükümlüdürler.  
11. TKDCD Yeterlik Belgesine sahip olmak  
12. TKDCD Ulusal Gönüllü Ziyaretçi Cerrah Programına katılmış olmak burs verilmesi için öncelik sebebidir.  
13. TKDCD Aktivite Puanının 5000 ve üzeri olması


TKDCD Aktivite Puanları (TAP):  
TKDCD Online Webinarlarına katılım: 100 TAP (Tüm üyeler için)  
TKDCD Okul programı TKDCD TV modüllerindeki ders videoları izlemek: Ders  
modülü başına 10 TAP (Asistanlar için)  
TKDCD ODAK, Bölgesel, Klinik, Kurs vb. toplantılarına katılım: 300 TAP  
(Tüm üyeler için, toplantılarda görevi olanlar hariç)  
TKDCD Odak ve Kongre dışı toplantı oturumlarında ve kurslarda görev almak  
(Oturum Başkanlığı, Sunum, Panelist vb.): 400 TAP  
TKDCD Cardiovascular Perfusion and Nursing Dergisinde Yayınlanmış Makale:  
500 TAP (Tüm üyeler için, makaledeki tüm yazarlar için)  
SCI ve SCI-E dergilerinde yayınlanmış makalelerinde Cardiovascular Surgery and  
Interventions veya Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Dergilerindeki makalelere atıf yapmış olmak: 500 TAP (Her bir atıf için, Tüm üyeler  
için, makaledeki tüm yazarlar için)  
TKDCD Yeterlik Yazılı Sınavı için Soru Katkısı: Her 10 soru için 500 TAP (Uzman,  
Doçent ve Profesör üyeler için)  
TKDCD Asistan Sınavına Katılım: 400 TAP (Asistanlar için)  
TKDCD Yeterlik Yazılı Sınavına Katılım: 500 TAP (Uzmanlar için)  
TKDCD Yeterlik Sözlü Sınavına Katılım: 1000 TAP (Uzmanlar için)  
TKDCD Bildiriyorum Toplantılarına Bildiri Göndermek: 100 TAP (Tüm üyeler için,  
Bildirideki her bir isim için)  
TKDCD Kongre ve Bildiriyorum Toplantılarında Sözlü Sunum: 300 TAP (Tüm üyeler  
için)  
TKDCD Dergilerinde Hakemlik Yapmak: Her bir yazı için 300 TAP (Uzman, Doçent  
ve Profesör üyeler için)  
UVCD ve Fleboloji Derneği Bölgesel, Klinik, Kurs vb. toplantılarına katılım: 100  
TAP (Tüm üyeler için)  
Burslar için Puan gerekliliği 2025 yılı Ocak ayından itibaren yapılacak burs  
başvuruları geçerli olacaktır.

TKDCD Aktivite Puanları yukarıda tanımlanan burslardan sadece biri için kullanılabilir. Birden çok burstan yararlanmak veya aynı bursun ikinci defa talep edilebilmesi için yeni Aktivite Puanları gerekli olacaktır.

 

Tam metne ulaşmak için lüfen tıklayınız.