Anasayfa Arama Üye Girişi Üye Ol İletişim
TKDCD

 

Değerli Çalışma Grubu Yönetim Kurulu ve üyeleri,
Çalışma gruplarına yapılan üyelik başvuruları ve kongremizde yaptığımız çalışma grupları seçimleri sonrası oluşan grubunuzun tüm üyelere gösterdikleri ilgi nedenli ile teşekkür ederiz.

Bu posta adresi kurumsal dernek kimliği altında Çalışma Grupları için kurulmuştur.
Aşağıda göreceğiniz grubunuz kısa ismiyle oluşturulmuş elektronik posta yazışma grubu aracılığı ile grup aktivitelerinizi yürütebilirsiniz.
Bunun dışında sizlerden gelecek faaliyetlerinizi yürütmeniz için dernek yönetim kurulu olarak dernek olanaklarımız çerçevesinde her türlü yardımı yapacağımızı bildirmek isteriz.

Sizlerden öncelikli olarak önemli beklentimiz konunuzla ilgili temel dayanak oluşturacak endikasyon klavuzları oluşturmanızdır. Bu konuda yapacağınız çalışmaları hızla sonuçlandırmanız, kalp ve damar cerrahları olarak mesleki hayatımıza önemli bir katkı sağlayacaktır.
Dernek faaliyetlerimiz çerçevesinde düzenleyeceğimiz toplantılara sizlerin önerileri ve görev alarak katılımı bizler için önemli olacaktır.
Çalışma gruplarına yeni başvurular oldukça grubunuza dahil edilecektir.

Sizlerin dinamik bir güç olmanızı ve bizlere gerek fikir ve projelerinizle gerekse oluşturacağınız klavuzlarla derneğimizin vazgeçilmez bir bilimsel destek organı olmanız konusunda ısrarımızı ve her türlü desteğimizi sürdüreceğimizi bilmenizi isteriz.
Çalışmalarınızda başarılar diler

Saygılarımızı sunarız.

TKDCD Yönetim Kurulu

ÇALIŞMA GRUPLARI MAİL ADRESLERİ
koroner@tkdcd.org
kapak@tkdcd.org
kalpyetmezligi@tkdcd.org
periferikvaskuler@tkdcd.org
venoz@tkdcd.org
konjenital@tkdcd.org
bilim@tkdcd.org
aort@tkdcd.org
minimal@tkdcd.org
avf@tkdcd.org

 

Değerli Üyemiz,

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği bünyesinde oluşturulan çalışma grupları yönetimleri toplantısı 17 Ocak Cuma günü İstanbul?da yapılmıştır.

Açılış konuşmasında Başkanımız Prof. Dr. Ali Gürbüz yönetim kurulunun çalışma gruplarından beklentilerine ve hedeflerine değinerek, çalışma gruplarının yürüteceği projelerin, dernek faaliyetlerinin sadece yönetim kurulu tarafından değil, daha geniş bir üye grubu tarafından yürütülmesini ve katılımcılığı artıracağını sağlayacağını belirtti.
Ayrıca tüm üyelerimizin web sitemizin ilgili bölümünden çalışma gruplarına başvurmaları istendi. Çalışma gruplarına katılan üyelerin, 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasındayapılacak ulusal kongremizde gerçekleştirilecek çalışma grupları yönetim seçimlerine aday olmak ya da oy vermek için katılabilecekleri hatırlatıldı.
Çalışma gruplarının tüzüğünün, TKDCD ve diğer derneklerde görev alan kişilerin çeşitliliğini artırmak, konusunda tecrübeli olan ve dernek faaliyetlerinde görev almak isteyen tüm üyelerimize imkan tanımak amacı ile hazırlandığı vurgulandı.
Toplantının devamında her bir çalışma grubu kendi hedef ve planlamalarını belirlemiştir.
Genel olarak her çalışma grubu için ortak hedefler şu şekilde kararlaştırılmıştır.

 1. Teşhis ve tedavi kılavuzlarının hazırlanması ve tüm üyelerimi hem ekeltronik ortamda hemde basılmış olarak ulaştırılması
 2. Sağlık uygulama tebliği ve genel sağlık uygulamalarında kendi konularında işlem yada malzeme sorunları ile ilgili sorunların tespiti ve dernek yönetim kurulu aracılığı ile ilgili makamlara iletilmesi için gerekli çalışmaların yapılması
 3. Derneğimiz tarafından yürütülen ve yürütülmesi planlanan eğitim amaçlı toplantı faaliyetlerinin projelendirilmesi

Bunu dışında her bir çalışma grubu özelinde şu kararlar alınmıştır.

 1. Kardiyovasküler Temel Bilimler
  (Serkan Durdu, Şahin Şenay, Erman Pektok, Barış Durukan)
  1. Tübitak Proje Destek Programından üyelerimizin bilgilendirilmesi, proje hazırlamaya yönelik yönlendirici bilgilendirmeleri için çalışma yapılması
  2. Yeni cihaz ve ürün geliştirme konusunda üyelerimize yol gösterici mekanizmaların oluşturulması
  3. Bilimsel çalışma dizaynı ve yürütülmesi konusunda üyelerimize yardımcı olacak materyaller hazırlanması
  4. Deney Hayvanları, Labaratuvar çalışmaları Sertifikasyonu için İstanbul, Ankara ve İzmir?de kursların düzenlenmesi
 2. Aort Cerrahisi ve Endovasküler Tedaviler

  (Fuat Bilgen, Hakan Posacıoğlu, Nihan Kayalar)

  1. Kılavuz güncellemesi yapılması
  2. Aort diseksiyonu konusunda ulusal veri tabanı oluşturulması
  3. EVAR ve konvansiyonel cerrahi konusunda üyelerimizin bilgi ve ilgisinin artırılmasına yönelik projeler yapılması
    
 3. Renal Yetmezlikte Damar Erişimi
   

  (Niyazi Görmüş, Mehmet Ali Kaygın, Nurkay Katrancıoğlu)

  1. İzmir, Ankara ve Şanlıurfa?da Damar Erişimi kurslarının yapılması
  2. Kılavuz oluşturulması
  3. İlgili üyelerimizin tespiti ve eğitim ihityacına yönelik anket çalışması yapılması
 4. Doğumsal Kalp Hastalıkları

  (Atıf Akçevin, Emin Tireli, Ersin Erek)

  1. Ulusal Kongremizdeki konjenital programın oluşturulması
  2. Ortak konulu ulusal ve uluslararası derneklerle işbirliğinin artırılması
    
 5. Kapak Hastalıkları

  (Kerim Çağlı, Cengiz Köksal, Murat Biçer)

  1. Kapak hastalıkları ile ilgili web tabanlı bir forumun oluşturulması
  2. Kapak cerrahisi ve sütür teknikleri ile ilgili kursların projelendirilmesi
  3. Kılavuz oluşturulması
    
 6. Venöz ve Lenfatik Hastalıklar

  (Cengiz Türkay, Bora Farsak, Dilek Erer)

  1. Kılavuz Oluşturulması
  2. Doppler ve venöz girişimler ile ilgili pratik kurs programlarının TKDCD, UVCD ve Fleboloji dernekleri ile ortak planlamalar yaparak düzenlenmesi
    
 7. Periferik Arter Hastalıkları

  (Hakan Bingöl, Ömer Tetik, Cevdet Koçoğullları)

  1. Kılavuz oluşturulması
  2. Perkütan girişimler ile ilgili eğitim faaliyetlerinin artılmasına yönelik çalışmalar yapılması
    
 8. Kalp Yetersizliği Cerrahisi ve Transplantasyon

  (Ömer Bayezid, Mehmet Balkanay, Çağatay Engin)

  1. Uluslararası kılavuzların Türkçeleştirilip üyelerimizle paylaşılması
  2. Türk Kardiyoloji Derneği ile ortak toplantılarda kardiyologları bilgilendirecek oturumlar ve bilimsel faaliyetler planlanması
  3. Donör bakımı konusunda yoğun bakım uzmanlarına yönelik eğitim kurslarının hazırlığının yapılması
    
 9. Minimal İnvaziv ve Robotik Girişimler

  (Selim İsbir, Ahmet Akgül, Barış Çaynak)

  1. Konu ile ilgili temel prensiplerden başlayarak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bu doğrultuda İzmir, Ankara, Şanlıurfa?da  workshoplar yapılması
  2. Ulusal kongremizde kurs planlanması
 10. Koroner Damar Hastalıkları

  (Oğuz Taşdemir, Hasan Sunar, İlyas Kayacıoğlu)

  1. Kılavuz oluşturulması

 

Bilgilerinize Sunulur.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu