Anasayfa Arama Üye Girişi Üye Ol İletişim
TKDCD

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği olarak Çok Merkezli Klinik Çalışmaların hazırlık süreçleri devam etmektedir. Bu amaçla hazırlanan tkdcd-network.com isimli web sayfamız klinik çalışmalar için alt yapı oluşturacak şekilde aktif hale gelmiştir.  Kan yönetimi konulu çalışmamız başlamıştır. Pandemi nedeni ile biraz gecikmeli olarak Eylül ayında başlayacak çalışmalarımız da şu şekildedir.

  1. Akut Kardiyojenik S?okta ECMO kullanımı
    Akut kardiyojenik s?okta ECMO kullanımında hastanın demografik ve klinik parametreleri ile ECMO zamanlaması, kanu?lasyon yo?ntemi ve takip parametreleri ile klinik sonuc?lar arasındaki ilis?kinin tespiti (C?alıs?ma Koordinato?ru?: Dr. C?ag?atay Engin, Dr. Fatih Aşgün)
  2. Aort Diseksiyonunda Cerrahi
    Asendan ve torakal aort diseksiyonlarında demografik, preoperatif, peroperatif ve postoperatif klinik parametreler ve cerrahi teknig?in klinik sonuc?lar ile ilis?kisinin tespiti (C?alıs?ma Koordinato?ru?: Dr. Deniz Go?ksedef)
  3. Periferik Arter Hastalıg?ında Medikal Tedavi
    Rutherford Sınıf 1?6 Periferik Arter Hastalarında medikal tedavi (ASA, silostazol, ilioprost, klopidogrel, rivaroksaban, vb) alan hastalarda yas?am tarzı deg?is?iklikleri, tedaviye uyum, yas?am kalitesi ve klinik bas?arının deg?erlendirilmesi (C?alıs?ma Koordinato?ru?: Dr. S?ahin Bozok)