Anasayfa Arama Üye Girişi Üye Ol İletişim
TKDCD

Toplantı Düzenlenmesi, Desteklenmesi ve Sağlık Sektörü Firmalarıyla İlişkiler Yönergesi

Değerli Üyelerimiz,

Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve yürürlüğe konan " Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Toplantı Düzenlenmesi, Desteklenmesi ve Sağlık Sektörü Firmalarıyla İlişkiler Yönergesi" toplantılarda görev alacak üyelerimizle ilgili konular açısından önem arz etmektedir. Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

TKDCD Yönetim Kurulu

Yönerge 

Çıkar Çatışması Beyanı (Beyan bilgisi için lütfen tıklayınız)


 Yazılı, Görsel ve Sosyal Medya Yönergesi

Hayatın her alanında olduğu gibi yazılı ve görsel medyada sağlıkla ilgili bir çok yayın yapılmakta olduğunu ve bu yayınların içeriğinde  bazen etik ve bilimsellik dışı hatta yanıltıcı, yanlış yönlendirici bilgilerin olduğunu görmekteyiz.

Bu nedenle, kendi mesleğimizle ilgili olan konularda daha doğru sosyal ve görsel medya paylaşımlarının yapılabilmesi adına yol gösterici bir “Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yazılı, Görsel ve Sosyal Medya Yönergesi” hazırlanmıştır.

Bu yönergenin hazırlanmasında büyük emeği geçen Dr. Anıl Apaydın, Dr. Şenol Yavuz,  Dr. Sami Gürkahraman, Dr. Vedat Bakuy’a camiamız adına teşekkür ederiz.

Bu yönergenin üyelerimizin yazılı, görsel ve sosyal medyada yapacakları mesleki paylaşımlar için çok yararlı tavsiyeler içerdiğini ve faydalanıldığı takdirde bilim ve mesleki etik açısından her birimize ve toplumumuza katkısı  olacağına inanıyoruz.

Paylaşımlarınızdan önce dikkate almanız ricası ve dileği ile

Saygılarımızla

Prof.Dr.Mehmet Ali Özatik

TKDCD Başkanı

TKDCD Yazılı, Görsel ve Sosyal Medya Yönergesi


 Asistan Kulübü Yönergesi

Değerli Üyemiz,

 Mesleğimizin geleceği olan ve bir gün kalbimizi ve derneğimizi emanet edeceğimiz genç meslektaşlarımız olan Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanı üyelerimiz için “TKDCD Asistan Kulübü” ilişikteki yönerge ile derneğimiz tarafından kurulmuştur.

 TKDCD Asistan Kulübü’nün derneğimizin tüm eğitim ve farkındalık projelerinde ve gereken her konuda çalışma sistemimiz içerisinde aktif olarak yer almalarını istiyoruz.

Genç meslektaşlarımızın bu bilgi, yaratıcılık ve çalışma enerjisine sahip olduklarını ve bizlere çok önemli bir destek vereceklerine inanıyoruz.

 TKDCD Asistan Kulübü yönergemize göre TKDCD Asistan Kulübü Kurucu Yürütme Kurulumuz ile faaliyetlerine başlayacaktır.

Ayrıca Kliniklerin temsil edilmesi ve organizasyonun kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla her klinikten asistan hekimler gönüllülük esasına göre çalıştığı klinik adına yer alacağı “TKDCD Klinik Temsilcileri Kurulu” oluşturulacaktır. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniklerindeki asistan sayısı üzerinden her 10 asistan sayısı için birer temsilci, Asistan sayısı 10 ve altı olan kliniklerden de birer temsilci kabul edilmesi planlanmıştır.

Kliniklerimizin, TKDCD Asistan Kulübü Klinik Temsilcilerini derneğimize bildirmeleri gerekmektedir.

Bu süreçte asistan üye meslektaşlarımızın Klinikleri adına Klinik temsilcisi belirlenmesi süreçleri kurum Eğitim/İdari Sorumluları/Ana Bilim Dalı Başkanları’nın bilgisi dahilinde yürütmeleri ve derneğimize info@tkdcd.org üzerinden bildirmelerini rica ederiz.

TKDCD Asistan Kulübümüzün mesleğimize ve derneğimize faydalı işler üretmesi dileği ile, tüm katkı verecek üyelerimize teşekkür ederiz.

İyi çalışmalar dileği ile.

 

Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt

TKDCD Başkanı

TKDCD Asistan Kulübü Yönergesi