Anasayfa Arama Üye Girişi Üye Ol İletişim
TKDCD

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği: Türk Kalp ve Damar Cerrahlarının Meslek, Bilim ve Eğitim Kuruluşudur.

Misyonumuz
Gerek ulusal ve gerekse uluslararası, mesleki bilim ve tekniğin gelişmesine saygın, ilkeli ve etik değerler çerçevesinde katkıda bulunmak, uygulanabilmesi için destekte bulunmak ve bu amaçla mesleki yayımlar yapmaktır. Kalp ve damar cerrahisi ana bilim dalına olan katkılarımız ve getireceğimiz yeniliklerle, mesleğimizdeki verimliliği en üst düzeye çıkarmaktır.

 
Vizyon ve Hedeflerimiz
Kalp ve damar cerrahisi uzman ve uzmanlık öğrencileri ile kalp damar cerrahisi alanında çalışan yardımcı sağlık personeli için eğitim etkinlikleri düzenlemek, olanaklar dahilinde burs sağlamak ve mesleki koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve mesleki yeniliklerin tanıtılması amacıyla Türkçe ve yabancı ülke dillerinde yayımlarda bulunarak bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak;

Gerek ulusal ve gerekse uluslararası nitelikte kongre, sempozyum, kolokyum, kurs, sergi, konferans, ve çalıştaylar düzenleyerek bilimsel gelişim sürecinde paylaşımı sağlamak;

Kalp damar cerrahisi eğitim standartlarını yükseltmek amacıyla ihtisas dalımızda Yeterlik Kurulu çalışmalarının yürütülmesini sağlamak; bu kurulun oluşturduğu kurallar çerçevesinde gelişimini sürdürmekte olan meslektaşlarımızın gelişiminde asgari şartların oluşturulmasını sağlamak;

Sağlık ile ilgili kurumlar ile yürütülen Avrupa Birliği çalışmalarına tam olarak katılmak ve bu çalışmalarda da uzmanlık dalımızı (Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Dalını) temsil etmek, bu uzmanlık dalı ile ilgili etkinliklerde bulunmak;

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın uzmanlarımızı veya uzman adaylarımızı ilgilendiren kararları konusunda araştırma yapmak,  görüş bildirmek, ve alternatif çözümler üretmek;

Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yapılacak her türlü değişiklik önerilerinde aktif olarak çalışmak, görüş bildirmek ve bu konuda T.C. Sağlık Bakanlığı, YÖK, Türk Tabipler Birliği ve diğer resmi kuruluşlara iş birliği halinde çalışmalar yapmak;

Yurt içi bilimsel faaliyetler için gerekli mali kaynakları oluşturmak ve bu giderleri karşılamak;

Yurt içi ve yurt dışı federasyonlar için gerekli sorumlulukları yerine getirmek;

Olanaklar dahilinde halk sağlığı açısından faaliyetlerde bulunmak,  kamu yararına olan her türlü sağlık çalışmalarına katılmak, bu çalışmalara öncülük etmek, maddi giderleri karşılamak;

Dernek faaliyetleri kapsamında her türlü sosyal giderleri ve görevlendirilen kişilerin her türlü elzem giderlerini karşılamak;

Kamu yararına çalışan dernek özelliği için çalışmalarını sürdürmek ve bu konuda yönetim kurullarını tam yetkili kılmak;

Derneğin Tüzüğünde yer alan konularda girişimlerde bulunmak, görüş bildirmek ve yapılacak yasal düzenlemelerde mesleki fayda ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla uygulamalara yardımcı olmak ve Derneği ve Dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olmak, dava açmak, davaya müdahil sıfatıyla katılmak;

Kalp ve damar cerrahisi ile ilgili tüm ülkeyi kapsayacak veri tabanı oluşturmak için gerekli girişim ve çalışmalarda bulunmak;

Yukarıda bahsi geçen etkinlik ve çalışmaları gerçekleştirecek vakıf ve müesseseler kurmaktır.