Anasayfa Arama Üye Girişi Üye Ol İletişim
TKDCD

 

Değerli Üyemiz,

Türkiye'de Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğimizin Yeterlik Kurulu yönergesi uyarınca düzenlenen iki aşamalı sınavda başarılı olanlara yeterlik belgesi verilmektedir. Bu belgenin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu bağlamda yeterlik belgesi geçerlilik süresi dolan üyelerimizin yeniden belgelendirme sürecine dahil olmaları gerekmektedir.

Üyelerimizin yeniden belgelendirme süreci dernek internet sitemizde yer alan www.tkdcd.org adresinde gerçekleştirilmektedir. Bu adrese girdikten sonra yönlendirme menülerini takip ederek Kalp ve Damar Cerrahisi alanında son 10 yılda gerçekleştirmiş olduğunuz bilimsel faaliyetlerinizi detaylı olarak sisteme işleyebilir ve "yeniden başvuru" dosyanızı otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Bu dosyanın oluşturulması sırasında sizden istenecek belgeler ve bu belgelerin karşılığında kazanacağınız puan bilgileri Ek ’teki tabloda yer almaktadır. Yeterlik Belgenizin yeniden onay alabilmesi için ekteki faaliyetlerden en az 200 puan toplanması zorunludur.

Bu dosya yeterlik kurulu tarafından incelenip onaylandıktan sonra TKDCD sekreterliği tarafından isminize özel oluşturulan yeni yeterlik belgesi size ulaştırılacaktır.

Ek-1:

Yeterlik yeniden belge alınabilmesi için Puan Sınırı: 10 YIL İÇİN TOPLAM 200 PUAN ALT LİMİT

1- BAŞVURU DOSYASI

Son çalıştığı kurumdan aktif cerrahi yaptığına ilişkin belge. [30 Puan]

2- MAKALELER

a. Yerli Makaleler

Makale başlığı: 

Yazarlar: 

Dergi adı: 

Yayımlanma tarihi: 

Varsa DOI numarası: 

Derginin impact değeri: (zorunlu değil)

b. Yabancı Makaleler Makale başlığı: Yazarlar:

Makale başlığı: 

Yazarlar: 

Dergi adı: 

Yayımlanma tarihi: 

Varsa DOI numarası: 

Derginin impact değeri: (zorunlu değil) 

[SCI-E: 30 Puan] 

[PUBMED: 20 Puan] 

[Diğer: 10 Puan] 

[Impact Faktör: 1 ise X2, >3 ise X3]

3- BİLİMSEL ETKİNLİK KATILIMLARI

Etkinlik türü: (.) Ulusal (.) Uluslararası 

Yıl: 

Etkinlik adı:

(Liste: TKDCD, AATS, STS, EACTS, ISMICS, ISHLT, UVCD, FLEBOLOJİ, DİĞER MESLEK ALANI KONGRELER: Kanıtlanmış her bir katılım için: 2 Puan)

Görev: 

Sözlü Sunumu

[TKDCD, AATS, STS, EACTS, ISMICS, ISHLT: 20 Puan] 

[UVCD, FLEBOLOJİ: 15 Puan] 

[Diğer: 10 Puan]

Poster Sunumu

[TKDCD, AATS, STS, EACTS, ISMICS, ISHLT: 10 Puan] 

[UVCD, FLEBOLOJİ: 5 Puan]

(* Her kongreden en fazla 1 bildiri için puan alınır)

4- GÖREVLER

Bölüm Yazarlığı [40 Puan] 

Kitap Yazarlığı [40 Puan] 

Editörlük Kitap Editörlüğü [40 Puan] 

Ulusal Dergilerde Editörlük [En az 2 ay 10 Puan]

SCI, SCI-E ve Pubmed Index’de yer alan uluslararası dergilerde editörlük [En az 2 ay 20 Puan]

1 yıl içinde SCI-E dergilerinde 5 ten fazla yazıya hakemlik [Her bir dergi için 10 Puan]

Bilimsel Araştırma Projesi Yürütücüsü [50 Puan] 

Patent Sahipliği [50 Puan]

5- ÖDÜLLER [TKDCD, AATS, STS, EACTS, ISMICS, ISHLT, UVCD, FLEBOLOJİ: 20 Puan]