Anasayfa Arama Üye Girişi Üye Ol İletişim
TKDCD

TTB-UDEK tarafından, kurulduğu 1994 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmaları geliştirmek amacıyla ve önceki dönem yürütme kurulu başkan ve üyelerinin katılımıyla, 21 Eylül 2013 tarihinde, TTB Merkez Konsey yerleşkesinde bir toplantı düzenlendi.

 
Toplantıya Dr. İskender Sayek, Dr. Semih Baskan, Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Kocabaş, Dr. Ali Kutsal, Dr. Ali Özyurt, Dr. Cem Terzi, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Tunçalp Demir, Dr. Nural Kiper, Dr. Umut Akyol, Dr. Hakan Seçkin, Dr. Ersin Yarış, Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Dr. Dilek Aslan katıldı.
 
Toplantıda;
 
  1. Geçmişten günümüze TTB-UDEK çalışmalarının “Dönem Fotoğrafı” niteliğinde bir rapor şeklinde paylaşılabileceği konuşuldu.
  2. Sağlık ortamı ile ilgili kurumlarla ilişkiler gözden geçirildi. İlişki/iletişim kurulacak kurumsal yapıların geliştirilmesinin uygun olduğu paylaşıldı.
  3. Çalışmaları aksatan konular ve aksaklıkların giderilmesi için öneriler paylaşıldı.
  4. Dernek yönetim kurulları ile olan ilişkilere dair öneriler paylaşıldı.
  5. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, TTB-UDEK Çalışma Grupları gibi TTB-UDEK açısından "gelenek" halinde yürütülen etkinlikler yöntem, vb. açılardan gözden geçirildi.
  6. Orta-uzun dönemde TTB-UDEK yönetsel yapısının gözden geçirilmesinin günümüzün gereklerine uyum açısından anlamlı olduğu paylaşıldı.
  7. TTB-UDEK çalışmalarının güncel gereksinimlere göre rapor, vb. yazılı dokuman şeklinde olmasının önemi paylaşıldı. Bu çalışmaların sayıca artması temennisinde bulunuldu.