Anasayfa Arama Üye Girişi Üye Ol İletişim
TKDCD

Yeni Yönetim Kurulumuz ikinci toplantısını 10 Mayıs 2013 Cuma günü dernek merkezimizde gerçekleştirmiştir. Yönetim kurulumuz bu toplantıda iki yıllık çalışma dönemi için planlamış olduğu hedefler ve çalışma programını  gündemine almıştır. Toplantıda alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir;

 

 1. TKDCD Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararların düzenli olarak üyelerimizle paylaşılması,
 2. Dergi Editörlüğü görevine Prof. Dr. Anıl Apaydın’ın devam etmesi, editör yardımcılarında gerçekleştirilecek görev dağılımının editör tarafınca belirlenerek yönetim kuruluna bildirilmesi, uluslararası dergi danışman kurulunun düzenlenmesi ve geliştirilmesi,
 3. TKDCD Yönetim Kurulu olarak kurum ziyaretlerine başlanması bu amaçla yönetim kurulu toplantılarının farklı illerde yapılması,
 4. Çalışma gruplarının hızla oluşturulması amacıyla web sitemizin e-platform adlı sayfasında istek belirleme amaçlı bir mini anket yapılması,
 5. TKDCD iktisadi teşekkül ve dernek hesap tablolarının dernek web sitesinde ilgili bölümde üyelerimizin erişimine açık hale getirilmesi,
 6. Belirli kararların verilmesinde üyelerimizin görüşlerini de almak amacıyla web tabanlı anketler yapılması,
 7. Kalp ve damar cerrahisi kliniklerinin alt yapı olanaklarının, hibrid ameliyathane ve görüntüleme cihazlarının standardizasyonu amacıyla sağlanabilecek imkanların ilgili resmi kurumlarla görüşülmesi,
 8. Üyelerimize TTB Bilimsel Kredi Puan Kartının temini ve düzenli kullanımının sağlanması,
 9. 2013-2014 yılları kurs ve eğitim toplantıları takviminin ivedilikle düzenlenmesi ve 2014 yılında yapılacak 13. Ulusal Kongre hazırlıklarının başlaması,
 10. UVCD ve Fleboloji Dernekleri ile ortak çalışma programlarının oluşturulması,
 11. 15-16 Kasım 2013 tarihlerinde ISHLT ile ortak yapılacak “Tackling Advanced Heart Failure: MCS & Transplantation” adlı toplantının kongre merkezi ve konaklama olanaklarının sonuçlandırılması,
 12. EACTS Yönetim Kurullarında derneğimizin temsilinin Prof. Dr. Anıl Apaydın ve Prof. Dr. Rüçhan Akar tarafınca yapılması,
 13. Üyelerimizden üye bilgileri eksik olanların bilgilerinin güncellenmesi,
 14. TKDCD Asistan Okulunun belirlenecek tarihte Eskişehir’de yapılması,
 15. Orta Asya ülkeleri ile kalp ve damar cerrahisi konusunda ortak planlamalar yapılabilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanması,
 16. Balkan ülkeleri ile benzer şekilde toplantı ve işbirliği yapılması için gerekli hazırlıkların tamamlanması,
 17. Asistan ve genç uzman üyelerimiz için burs programının geliştirilmesi ve duyurulması için hazırlıkların yapılması,
 18. Özellikle damar hastalıkları ve organ bağışı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve kalp ve damar cerrahlarının bu alandaki rolünün anlatılması için kamu spotları ile bilgilendirme seçeneklerinin hazırlanması,
 19. Web sitemizde insan kaynakları, e-platform ve merkezler arası rotasyon olanaklarının aktifleştirilmesi için gerekli alt yapının kurulması,
 20. Üyelerimize ve derneğimize gerekli durumlarda destek verecek hukuki  destek olanakları için araştırma yapılması,
 21. Bu hazırlıkların 7 Haziran 2013  tarihinde yapılacak 3. Yönetim kurulu toplantımıza kadar tamamlanması

Kararları alınmıştır.
Üyelerimizin bilgisine sunulur.