TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

1. Uluslararası Çocuk Kalp Cerrahisinde Kardiyak Görüntülemenin Cerrahi Sonuçlara Etkisi sempozyumu Koç Üniversitesi Hastanesi