TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

Çalıştaylar

Vasküler Travmalar Çalıştayı
3-4 Mayıs 2013
Dicle Üniversitesi, Diyarbakır

Kalp Transplantasyonu ve
Ventrikül Destek Sistemleri
Çalışma Toplantısı,
18-19 Mayıs 2012, İzmir

TKDCD ve Yeterlik Kurulu
Eğitim Kurultayı-
Eğitim Üst Kurulu
Birinci Çalıştayı
6-7 Haziran 2009, Ankara